Uranstopp hindrar inte gruvbrytning

Jonas Ekströmer/TT: LKABs vd och koncernchef Jan Moström och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under pressträff vid LKAB i Kiruna då de berättade om fyndet av sällsynta jordartsmetaller där. Nu vill hon slopa uranbrytningsförbudet snabbare. Arkivbild.

De nya fyndigheterna av sällsynta jordartsmetaller i norra Sverige gör att frågan om förbud mot uranbrytning åter är aktuell, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Näringsminister Ebba Busch (KD) vill inte att uranförbudet ska stå i vägen för brytning av viktiga sällsynta jordartsmetaller, som är så viktiga för den gröna omställningen, förklarar hon för Ekot.

Men det blir inte någon krock mellan uranförbud och brytning av sällsynta jordartsmetaller på de flesta ställen där de riktigt stora nu kända fyndigheterna finns, enligt Erik Jonsson, statsgeolog vid Sverige geologiska undersökning SGU och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet.

Jag har inte sett några analyser från LKAB om detta i Per Geijermalmerna, men Kirunamalmerna vet vi ganska mycket om. Generellt sett så finns inget samband med uranförekomst och sällsynta jordartsmetaller i Kirunamalmen, även om man på senare tid påvisat lokala förhöjningar av förekomst i sprickor, säger han.

TT: Är det nödvändigt att riva upp förbudet mot uranbrytning för att kunna bryta sällsynta jordartsmetaller i Kiruna?

Nej, rimligen inte i Kiruna, säger han.

Samma sak är det vid de stora fyndigheterna vid Norra Kärr vid Gränna, förklarar han. Där finns inte heller några större mängder av uran, som skulle hindra brytning av de eftertraktade metallerna.

I alla sorters berggrund

Men på andra håll kan uranbrytningsförbudet hindra att sällsynta jordartsmetaller tas upp. All berggrund innehåller uran, förklarar han, men halterna varierar. På vissa ställen, som skiffrar och granitpegmatit, kan uran finnas tillsammans med sällsynta jordartsmetaller.

Men på andra håll kan uranförbudet hindra att sällsynta jordartsmetaller bryts. All berggrund innehåller uran, förklarar han, men halterna varierar mycket. I vissa typer av berggrund, som vissa skiffrar och granitpegmatit, kan uran finnas tillsammans med sällsynta jordartsmetaller.

Det finns sällsynta jordartsmetaller i exempelvis Olserum i nordöstra Småland, i en annan typ av fyndighet. Där finns uran tillsammans med dem.

I Olserum finns också ett pågående projekt för en möjlig framtida gruva, berättar han.

Uran måste tas om hand

Om de sällsynta jordartsmetallerna tas upp så måste också uranet finnas med i beräkningarna, konstaterar han. Mängden uran är så pass stor att det behöver tas om hand på ett säkert sätt. Han bedömer dock inte själva uranbrytningen som lönsam.

Ingen skulle bryta uranet där för dess egen skull.

Erik Jonsson berättar att han fått frågan om uranbrytning och sällsynta jordartsmetaller inför att förbudet beslutades.

Jag sa då att för vissa typer av förekomster så kan de sällsynta jordartsmetallerna finnas tillsammans med uran, så att det tekniskt och legalt kan bli problem om det betraktas som uranbrytning då de sällsynta jordartsmetallerna bryts.

För att kunna få maximal potential för de sällsynta jordartsmetallerna vore det därför rimligt att uranbrytningsförbudet togs bort, säger Erik Jonsson.