Åtta nya projekt med sikte framtidens elmarknad

Foto: Pxhere

I början av februari startar åtta nya forskningsprojekt med fokus på elmarknaden och de utmaningar och möjligheter som finns i omställningen till ett hållbart energisystem. Energimyndigheten har beviljat stöd på totalt 30 miljoner kronor.

Elsystemet förändras snabbare än någonsin. Industri- och transportsektorn elektrifieras för att nå klimatmålen och nya elintensiva lösningar i industrin blir allt vanligare. Detta samtidigt som elproduktionen byggs ut i snabb takt med en ökande andel väderberoende och decentraliserad produktion. Detta leder till att nya aktörer kliver in på elmarknaderna samtidigt som etablerade aktörer får delvis nya roller.

De senaste åren har dessutom de så kallade flaskhalsarna i elsystemet blivit fler vilket medför alltmer skiftande energipriser. Denna förändringsprocess ändrar förutsättningarna för aktörer och funktioner på elmarknaderna som ställer nya krav på ett flexibelt, robust och leveranssäkert system. Därför behövs ny kunskap, kompetens och innovativa lösningar som bidrar till utvecklingen av elmarknaden och stöttar framtidens hållbara elsystem: 

– Ett väl fungerande elsystem för överföring och distribution av el i samverkan med en väl fungerande elmarknad är en förutsättning för en trygg elförsörjning och för anslutning av nya elproduktionstekniker och användare. Projekten som vi finansierar ser vi kommer bidra till utvecklingen av framtidens elmarknad, säger Fredrik Brändström, programansvarig för Framtidens elsystem på Energimyndigheten.

Nyligen beviljades åtta projekt stöd i utlysningen Bidra till utvecklingen av framtidens elmarknader inom programmet Framtidens elsystem. Projekten ska bidra till utvecklingen av elnätsreglering och se till att elmarknaden blir effektiv, flexibel, välfungerande och drar nytta av digitaliseringens möjligheter.