Enersize har fått nytt uppdrag och fördjupat engagemang med Scania

Enersize har redan avtal med Scania för löpande kontroll. Denna order avser en fördjupning av detta samarbete och har specifika mål för planerade åtgärder i syfte att minska trycket i anläggningen och se över kontrollsystem med mera. Foto: Ricardo Gomez Angel/Unsplash

Enersize har fått en ny order som fördjupar samarbetet mellan bolagen. Uppdraget kommer genomföras omgående och förväntas leda till lösningar och handlingsplaner för vidare förbättringar inom Scania. Ordern är en följd av tidigare avtal och samarbete. Ordervärdet initialt är ca 100 tusental kronor.

Företaget har redan avtal med Scania för löpande kontroll. Denna order avser en fördjupning av detta samarbete och har specifika mål för planerade åtgärder i syfte att minska trycket i anläggningen och se över kontrollsystem med mera. Detta kommer leda till fördjupade analyser som ses som, ett viktigt steg för, ytterligare fördjupat samarbetet och förbättrad effektivitet och stabilitet i systemen. Ordern som är värd ca 100 tusental kronor beräknas starta omgående.

Som meddelats redan i maj 2022 har Scania förlängt tidigare avtal och tillsammans har vi byggt upp ett samarbete som nu lett fram till ytterligare insatser för att stärka sin produktion. Målet att också finna ett gemensamt utvecklingsprojekt ligger fast och detta är en del som kan vara avgörande för att få fram de fakta som behövs i nästa steg.

Scania har ett för Sverige mycket stort tryckluftssystem, med rörsystem som spänner över stora delar av Södertälje. Utmaningarna att säkerställa att luften inte bara finns tillgänglig, utan framställs energieffektivt är stora, och Scania ser genom samarbete med de en möjlighet att öka robustheten i tryckluftssystemet varvid möjligheter för energieffektivisering också kan tydliggöras.

Källa: Enersize