Elpriserna betydligt lägre än förväntat i början på 2023

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden. Foto: Vattenfall

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner. Rekommendationen att fortsätta vara aktiv, se över sitt elavtal och spara el där det går kvarstår.

Elpriserna på Nord Pool (utan påslag och ex moms) landade på cirka 0,7 - 1 kr/kWh i alla elområden för januari, att jämföras med december då de låg runt 2-3 kr/kWh.

– Många har haft det tufft under januari då decemberräkningen skulle betalas. Lyckligtvis har året börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Att priset nu dalar är väldigt positivt men det rasar fortfarande ett krig i Europa och vädret framåt är det svårt att sia om. Mycket pekar på att den värsta elpristoppen har passerat.

Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan december. Den senare återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset. Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager och i Frankrike är flera kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift. Detta tillsammans med lägre bränslepriser har bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant.  

– Eftersom det är så många faktorer som påverkar elpriset och det fortfarande återstår ett par månader då det kan vara kallt så är det bra att fortsätta spara el för att hålla nere elräkningen. Vill du ha hjälp på traven så är Energispararen ett bra online verktyg, säger Jonas Stenbeck.

bild
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Källa: Vattenfall