E.ON investerar drygt 26 miljoner i Hässleholms elnät

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet. Foto: Christian Andersson, Apelöga

Under 2023 investerar E.ON drygt 26 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Hässleholms kommun. – Vår ambition är ett robust energisystem, som tillåter grön energiomställning, nya industrietableringar och regional tillväxt, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att staden kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Hässleholm elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

2022 investerade E.ON cirka 19 miljoner kronor i Hässleholm. Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.