Elpriset har störtdykt under januari

Vindkraft Bixia. Foto: Bixia

Årets första månad inleds med ett snittpris på cirka 1 krona per kWh på den nordiska elbörsen, vilket är betydligt lägre än i december då snittpriset låg på cirka 2,50 kronor per kWh. Det innebär att januari månads elräkningar ser ut att bli runt en tredjedel av decembers. Ovanligt milt och blåsigt väder ligger bakom prisfallet och de mer dämpade priserna ser ut att hålla i sig vintern ut. Det visar elbolaget Bixias elprisrapport.  

December var en prövningens tid för många elkonsumenter. Den torra och kalla väderleken samt minskande vind, såväl i Norden som Europa, bidrog till de skyhöga priserna. I slutet av året syntes dock en rejäl vändning och under januari föll elpriset dramatiskt.  

Elpriset styrs i hög grad av hur mycket det blåser och hur kallt det är. Att januarivädret var ovanligt milt för årstiden ledde till en minskad elförbrukning och fallande priser. Priset påverkades även av det över lag blåsiga vädret, som bidrog till en riklig vindkraftsproduktion.

–Priserna på el har störtdykt under januari, efter de panikartat höga priserna i december. Orsaken är det milda och stundtals blåsiga vädret i Europa, som fått gaspriset att falla.  Priserna har varierat från 39 öre per kWh upp till 1,51 kronor per kWh på dygnsbasis, säger Johan Sigvardsson. 

Snittpriset för januari landade på runt 1 krona per kWh, vilket kan jämföras med knappt 2,50 kronor i december. Skillnaderna mellan de fyra elprisområdena från norr till söder var inte heller lika stora som i december. Men trots den kraftiga nedgången ligger priset på ungefär samma nivå som i januari för ett år sedan.

Ringhals 4 ur drift tre veckor till
Det milda vädret i januari ser ut att vara här för att stanna. Under februari väntas såväl milda temperaturer som mer vind.

–Vi kommer att få några lite kyligare dygn i mitten av den här veckan men ett överlag lågtrycksbetonat väder borgar för en riklig vindproduktion i Norden. Vi ser samma tendens i Tyskland, som ser ut att få det blåsigare över lag, vilket kommer att dämpa priserna. Exporten lär tidvis gå på maximal kapacitet och flertalet dagar får vi se tvåsiffriga priser. Vi bedömer innevarande veckas medelpris i system till omkring 85 öre per KWh.

Reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har snart varit ur drift ett halvår efter en incident i augusti i fjol. Nu har återstarten av reaktorn försenats tre veckor och beräknas tas i bruk igen 19 mars.

–Att en reaktor i Ringhals ska stå stilla tre extra veckor kommer troligtvis knappt att märkas på elpriset utifrån förändringarna i de fundamentala faktorerna. Men väder är svårt att förutspå och skulle det bli kyla och vindstilla kan effekten av stoppet bli större, säger Johan Sigvardsson. 

Lägre priser väntas   
Att väderprognoserna för hela vintern har reviderats kraftigt åt det mildare hållet, bidrar till att marknadens förväntningar på elpriserna sjunkit drastiskt för de närmaste kvartalen. Fortsatt blött och milt väder har även pressat ner kol- och gasmarknadspriserna och bidragit till mycket goda lagernivåer, vilket gör att fyllnadsnivåerna efter vintern kommer vara goda.  

– Vi ser ett riktigt skifte i förväntningarna under januari. För det andra kvartalet har förväntansbilden (elterminen) till exempel gått ner från i snitt 3 kronor per kilowattimme, som marknaden trodde 6 december, till dagens 65 öre, säger Johan Sigvardsson.