Nya elstödet täcker inte allt

Janerik Henriksson/TT: Mer elstöd på väg. Arkivbild.

Stödet blir 90 öre per kilowattimme (kWh) i stöd i norra Sverige (elområde 1 och 2) och 126 öre (elområde 3) respektive 129 öre (elområde 4) i södra delarna av landet, utifrån ett referenspris på 75 öre per kWh, enligt Svenska kraftnät.

Det är dock inte hela förbrukningen under de två månaderna som stöd föreslås betalas ut. Stöd betalas ut för 80 procent av den uppmätta förbrukningen. De återstående 20 procenten blir det inga pengar för. Ett hushåll som använde 2 000 kWh i december får därmed stöd för 1 600 kWh.

Energimarknadsinspektionen ska nu gå igenom förslaget, utformat som en ansökan om att få återbetala flaskhalsavgifter till elkunderna. Inspektionen ska ta ställning till om de EU-regler som finns för användning av avgifterna följs.

Inget tak

I regeringens beställning fanns ett önskemål att Svenska kraftnät skulle överväga ett tak i utbetalningarna. Något sådant blir det inte, det fanns inte tid att utforma ett sådant, enligt Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät kalkylerar med att pengarna, de tio miljarderna, som avsätts kommer att räcka till alla. Det är den summa som finns kvar att fördela inom den summa på 55,6 miljarder som har räknats fram som möjliga att återbetala från högen av inkomna flaskhalsavgifter.

Det är vår bedömning, säger Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska kraftnät.

Hon säger att Svenska kraftnät har utgått från hur det tidigare elstödet till hushållen utformades, som Energimarknadsinspektionen nyligen godkände. Därför borde förutsättningarna för att få godkänt för det nu aktuella stödet vara goda.

Hur lång tid Energimarknadsinspektionen behöver för att ta ställning till ansökan är inte klart. Myndigheten uppger dock för TT att ärendet har "högsta prioritet".

Oklart när

När stödet kan betalas ut är oklart, regeringen har tidigare sagt "någon gång under våren".

Försäkringskassan har meddelat att den skulle kunna ansvara för utbetalningarna även för detta stöd. Svenska kraftnät anser att det skulle vara bäst om Försäkringskassan får den uppgiften och begär också formellt att regeringen ser till att det blir så.

Det första elstödspaketet till hushållen ska börja betalas ut från den 20 februari. Det gäller enbart hushållen i mellersta och södra Sverige – elområdena 3 och 4 – och avser tolvmånadersperioden oktober 2021 till och med september 2022.

Stöden finansieras via så kallade flaskhalsavgifter, som uppstår när det är skillnader i elpris mellan de olika elområdena.