Energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen under januari 2023

Foto: Energimyndigheten

Energimyndigheten redogör för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om ökad skandinavisk biogasproduktion samt stigande priser på trädbränslen i Sverige. 

Energimyndigheten publicerar också lägesbilder med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. 

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!