Johan Olson tillsätts som ny VD på Enersize

Foto: Piqsels

Johan Olson nuvarande styrelseordförande tar över som VD. Johan har som styrelseordförande i bolaget varit drivande i omorganisationen för att lägga grunden för ett resultat orienterat bolag.

Det har gått drygt 6 mån sedan han tillträdde på posten som styrelseordförande och under den perioden har Johan lett stora delar av arbetet med att strukturera om bolaget och fokusera på kundbehovet. Bolaget behöver nu fokusera mer på marknaden, försäljning och leverera de avtal som kommer in. Johan tar därför över direkt som VD och Anders Sjögren fortsätter i bolaget som CTO med ansvar för produktleveranser.

Alexander Fällström som idag är ledamot i Enersize styrelse tar över som styrelseordförande.

– ”Jag känner mig både förväntansfull och hedrad över att få ta mig an rollen som VD för Enersize. Enersize möjligheter är oändliga i dagen energikris och framtiden är ljus och vi har inte sett bolagets fulla potential på långa vägar. Mitt initiala fokus är att hantera det marknadsbehov som finns och fokusera på att stödja affärsutvecklingen mot våra kunders behov. Min ambition är även att skapa en optimerad resultatinriktad organisations med ett stort kundfokus.”, säger Johan Olson tillträdande VD.

Enersize har fokuserat på att utveckla olika moduler men nu skiftar vi fokus och fokuserar i stället på att generera energieffektivisering med de befintliga modulerna och unika kombination av produkter och kunskap för att ta vägen till lönsamhet.

– ”Med tanke på Johans djupa kunskaper om Enersize i kombination med kunskapen om EU projekt och miljöpåverkan är vi glada över att Johan Olson accepterat rollen som VD. Våra ansträngningar för att nå lönsamhetsmål samtidigt som vi behåller fokus på behovet av energieffektivisering i hela världen bedömer vi därmed kommer öka och leda till en snabbare utveckling.”, säger tillträdande ordförande Alexander Fällström

Förändringen sker omgående och innebär att Johan tillträder omedelbart som VD och avgår därmed även som ordförande och styrelseledamot. Styrelsens övriga ledamöter kvarstår och uppfyller kraven på storlek och oberoende.