85 miljoner kronor investeras i Sollefteås elnät

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande. Foto: Yaorusheng

Under 2023 investerar E.ON drygt 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun. Investeringarna syftar till att öka kapacitet och leveranstrygghet i elnäten.

–Vi fortsätter vårt stora investeringspaket i Sollefteå för att möjliggöra kommunens tillväxt, men också att öka leveranstryggheten för våra kunder, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi fortsätter vår investeringsplan med att bygga ut och förstärka kapaciteten så att kommunen kan fortsätta växa och planera för de stora inkommande industrietableringar. Men vårt arbete i kommunen handlar också om att slutföra vårt vädersäkringsarbete och möjliggöra för alla de kunder som nu vill ansluta solceller och laddstolpar i sina hem, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

bild
"Vi fortsätter utbyggnaden inför stora inkommande industrietableringar," säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON. Foto: Apelöga

– Jag välkomnar E.ONs fortsatta satsningar. De är helt nödvändiga för att tillmötesgå såväl de stora industri- och försvarsetableringarna i kommunen, som hushållens krav på trygga elleveranser, säger Johan Andersson, kommunalråd i Sollefteå kommun.