Energismarta grönsaksodlingar - med ABB:s teknik blir odlingen hållbar

Genom att automatisera och digitalisera sin inomhusodling kan elkostnaderna sänkas betydligt. Foto: ABB

Potentialen för växthus och vertikala inomhusodlingar är enorm och i Sverige skalar flera företag nu upp sin verksamhet. Bland dem finns snabbväxande Ljusgårda i Tibro som i år bygger ut och mångdubblar sin produktion av sallad. För att salladen ska produceras så energisnålt som möjligt har de tagit hjälp av ABB vars lösningar inom elektrifiering, digitalisering och automatisering ger odlingsföretag möjligheten till en smart, energioptimerad och kostnadseffektiv produktion.

-  Fördelen med att vända sig till oss på ABB är att vi kan ta hand om och optimera hela kedjan när det kommer till elektrifiering, digitalisering och automatisering av växtodlingen. Vi har samtliga komponenter för energidistribution i växthus och även digitala lösningar för att optimera verksamhetens energibehov och kunna erbjuda service och underhåll i realtid. Allt för att kunden ska kunna ägna sig helt åt sin kärnverksamhet – odling – och släppa det som har med elektrifiering att göra. Det som vi är experter på, och tycker är roligt, säger Niklas Lindblom ansvarig för livsmedelsegmentet på ABB i Sverige.

 

bild
I Ljusgårdas högteknologiska hydroponiska salladsodling i Tibro växer salladen på ställningar i en före detta träfabrik. Foto: Ljusgårda

 

Energioptimering viktigt för vertikala inomhusodlingar

Vertikala inomhusodlingar är hållbara och kostnadseffektiva på många sätt. Det är närodlat, transporterna korta, matsvinnet minimalt, vattnet återanvänds och det krävs inga bekämpningsmedel. Men de kräver mycket el.

- Det är inte ovanligt att effektbehovet ligger på runt 600 watt per kvadratmeter i många vertikala inomhusodlingar, vilket faktiskt är lika mycket som elintensiva industrier förbrukar. Det här gör att elkostnaderna drar iväg rejält och ofta utgör uppemot 40 procent av den totala driftskostnaden, säger Niklas Lindblom.

I en gammal träfabrik i Tibro, mitt på Västgötaslätten, har företaget Ljusgårda installerat sin salladsodling. Installerat ja, för det här är inget vanligt växthus där salladsplantorna sätts i jord, utan en vertikal hydroponisk salladsfabrik där salladen växer i näringsberikat vatten och där solens energi ersatts av led-lampor och klimatsystem.

Ljusgårda köper enbart in förnybar el och planerar även att installera solpaneler på fabriken – och så har de anlitat ABB för att förse anläggningen med smart och säker energiförsörjning. Med ny teknik och digitala lösningar kan man energioptimera och odla hållbar sallad.

- Det är otroligt imponerande. För något år sedan stod jag i en tom gammal träfabrik, nu producerar de ett par ton sallad i månaden i sin högteknologiska odling. Och planerar att expandera ytterligare! Till sommaren ska de upp i runt 60 ton sallad i månaden. Ja, vem vet var det kommer att sluta, säger Niklas Lindblom.

 

bild
Niklas Lindblom ansvarig för livsmedelsegmentet på ABB i Sverige. Foto: ABB

 

Lösningar för smarta odlare

ABB erbjuder en mängd olika lösningar som syftar till att odlingsföretag ska få ut större och mer snabbväxande skördar, med högre kvalitet, och till en så låg kostnad som möjligt. I våra leveranser kan vi erbjuda ställverk och transformatorer, belysningsstyrning, motorer och robotar för bevattning till energilager för att undvika toppar vid stora laster eller för anslutning till solpaneler på taket, ABB Ability™ molntjänster och mycket mera.

- Genom att automatisera och digitalisera växthuset får man översikt över energiflödet och anläggningens alla delar i ett enda digitalt och uppkopplat system. Man kan snabbt åtgärda brister och se till att allt flyter på så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt, säger Niklas Lindblom.

Även äldre motorer, pumpar och annat kan enkelt förvandlas till smarta trådlöst anslutna enheter för tillståndsövervakning med hjälp av ABB Ability™ Smart Sensor - smarta små sensorer som fästs på produkterna. Tillståndsbaserat underhåll i realtid erbjuds via ABB Ability™ Remote Assistance, en säker molntjänst där ABB:s experter ger snabb support och även kan hjälpa till med att hitta potential för energibesparing.

 

bild
ABB erbjuder tillståndsbaserat underhåll i realtid via en säker molntjänst så att kunden lätt kan hålla koll på sin inomhusodling. Foto: ABB

 

Robotisering i framtidens salladsindustri

-Den största utmaningen för dagens växthus, och även de högteknologiska vertikala odlingarna, är annars att de är så personalintensiva. Det behövs personal till bevattning, plockning, paketering, städning, underhåll... Mycket av det här kan effektiviseras med automatisering och då med hjälp av robotar, säger Niklas Lindblom.

Med robotar som har större räckvidd men inte kräver breda korridorer mellan plantsystemen kan odlingen dessutom göras tätare och högre. Storleken på skördeuttaget blir större per kvadratmeter och produktionen kan pågå dygnet runt, samt snabbare anpassas efter marknadens varierande behov. Den här typen av mer autonoma växtodlingar är lättare att mångfaldiga i takt med att företaget växer och etablerar sig på nya platser. Det går då snabbare att skala upp verksamheten och bygga nytt enligt samma mall.

”Det viktigaste vi söker när vi expanderar vår verksamhet är leverantörer som direkt förstår vårt behov. Vi är ett bolag som inte bara köper utrustningen som behövs, utan också kunskap och erfarenhet för att dimensionera våra system. Detta här gör att vi ser ABB som en central partner när det gäller elektrifiering, nu och i framtiden.”

Andreas Wilhelmsson, VD Ljusgårda AB

Kontaktuppgifter till Niklas Lindblom
Niklas Lindblom
Ansvarig för livsmedelsegmentet, ABB Sverige
niklas.lindblom@se.abb.com
+46706730271