Metacon tecknar MoU med RDSF i Polen för nyckelfärdigt vätgasprojekt

Foto: Taylor Van Riper/Unsplash

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med statsskogsförvaltaren Regional Directorate of State Forests i Katowice (”RDSF”), Polen. MoU avser förberedelser inför en förväntad order och leverans av en nyckelfärdig elektrolysanläggning med en kapacitet om ca 5 MW. Det totala värdet av den förväntade ordern är cirka 5,8 MUSD vid fullt utnyttjande inom MoU.

MoU är en del av RDSF:s utvecklingsprojekt ”Forest of Energy” som syftar till satsningar inom fossilfri energi och vätgas och att påbörja bygget av flertalet anläggningar för grön vätgasproduktion, vilka ska användas för att driva utsläppsfri kollektivtrafik. Projektstart planeras till 2023, med påbörjad vätgasproduktion i början av 2024.

Pilotprojektet inom ramen för MoU avser en elektrolysanläggning med upp till 5 MW kapacitet, kopplad till en av RDSF planerad solenergianläggning i Katowice-området. Detaljerad utformning och dimensionering kommer att göras gemensamt i nästa fas av förberedelserna. Solenergianläggningen kommer att ägas och drivas av RDSF medan Metacon levererar elektrolysutrustning och nyckelfärdig infrastruktur.