Lång kötid när sug efter solceller fördubblas

Johan Hallnäs/AP/TT: Antal nya solcellsanläggningar 2022 jämfört med 2021.

Under 2022 installerades strax över 50 000 nya solcellsanläggningar runt om i landet, enligt preliminära siffror från Svensk Solenergi, baserat på de tre största elnätsföretagens statistik. Det är nästan dubbelt så många som under 2021. Och uppgången tilltog under hela året. Även fjärde kvartalet var starkare än tredje kvartalet. Så brukar det inte vara.

Ofta går installationerna ner under fjärde kvartalet på grund av vinterväder med snö på taken och så, säger Anna Werner, vd på branschorganisationen Svensk Solenergi.

Räknat i installerad ny effekt ansluten till elnätet handlar det om cirka 1 000 MW, vilket motsvarar en kärnkraftsreaktor, till totalt vid utgången av 2022 omkring 2 500 MW. Men soleffekten är inte lika effektiv över tid, nattetid blir det inte mycket energi. Räknat i energi står solen för drygt en procent av svensk elproduktion på ett år.

Tre gånger fler

Enligt nätbolagens statistik så ökar dessutom anmälningarna om att få bygga en solcellsanläggning. Och det är en kraftig uppgång, från 36 200 under 2021 till 94 700 förra året.

Där ser du svenska folkets vilja just nu, säger Anna Werner.

Men det gör också att branschen inte hinner med. Det saknas både montörer och grejer för att få upp panelerna på taken där de flesta installeras. Men även elnätsföretagen kan i vissa fall ha väntetider innan de kan koppla på anläggningen mot elnätet, enligt Anna Werner.

Du kan ha uppemot ett års väntetid, säger hon.

Snabbare räkna hem

Branschledande installatören Svea Solars vd Erik Martinson säger att kötiden ligger runt ett halvår, något som tilltagit senaste 1,5 åren. Det är brist på både montörer och material.

Men det kan vara vara värt väntan. När elpriset har stigit har kalkylerna blivit attraktivare. Det går fortare att räkna hem en anläggning på 150 000 kronor.

Med de här extrema elpriserna vi har haft har man kunnat räkna hem en anläggning på två år. Annars, med något mer normala priser, så ligger det runt sju år, på en anläggning som håller i 30 år, säger Erik Martinson.