Värmländska lantbrukare satsar på elproduktion från biogas

Foto: Länsstyrelsen Värmland

Biogasproduktion är det område som nationellt sett fått mest stöd genom Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, vilket motsvarar en ökning på 80 procent. I Värmland har fyra lantbruksföretag sökt klimatinvesteringsstöd för biogas- och elproduktion.

- Det känns positivt att flera lantbruksföretag i Värmland väljer att investera i elproduktion från biogas. På det sättet kan de bli självförsörjande på el och värme och överskottet på el kan säljas till elnätet, vilket bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk och ett minskat fossilberoende. Investeringarna ger samhället minskad klimatpåverkan och ökad försörjningstrygghet för både energi och livsmedel, säger Kristina Rebane, projektledare för energi- och klimat på Länsstyrelsen Värmland.

Warpnäs Gård har beviljats stöd från Klimatklivet
Totalt fyra lantbruksföretag i Värmland sökte klimatinvesteringsstöd till en sammanlagd investeringskostnad på drygt 75 miljoner kronor under 2022. Ett av företagen som hittills har beviljats stöd är Warpnäs Gård AB i Vålberg som beviljats drygt 10,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 70 procent av den totala investeringskostnaden. Gården bedriver slaktsvinsproduktion med uppfödning av cirka 15 000 grisar per år.

För att få en mer resurseffektiv produktion med ökad självförsörjning, investerar nu företaget i en biogasanläggning. Stallgödseln från grisarna ska producera biogas och överskottet av el och värme kan säljas vidare till marknaden. En investering som ger minskad klimatpåverkan och en stabilare kostnad för värme och el till verksamheten.

- Gårdens klimatavtryck minskar och vi står väl rustade för framtiden eftersom vi kommer att bli självförsörjande på el och kan sälja överskottet. El från biogas kan produceras när vindkraften eller solkraften inte levererar, att vi då kan bidra känns fantastiskt bra, säger Mathias Spelmans på Warpnäs Gård AB.

790 miljoner har beviljats till gårdsanläggningar nationellt
Under 2022 beviljade Klimatklivet totalt 4,5 miljarder kronor till olika investeringsstöd i Sverige, varav 40 procent till produktion av biogas. 790 miljoner kronor har beviljats till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas. Resterande del av stödet till biogas går övervägande till transport och industri där biogas ersätter fossila bränslen.

- Det är både viktigt och positivt att företag har möjlighet att söka investeringsstöd genom Klimatklivet. Det skapar förutsättningar för den gröna omställningen, en hög klimatnytta och en ökad försörjningstrygghet. I förlängningen bidrar investeringarna till ett mer motståndskraftigt samhälle som kan möta olika slags kriser, säger landshövding Georg Andrén.