General Atomics planerar pilotanläggning för fusionskraft

En rendering av hur det ser ut inuti General Atomics fusionspilotanläggning. Illustration: General Atomics

Försvars- och kärnteknikkoncernen General Atomics (GA) meddelade nyligen att de tagit fram ett nytt koncept för en fusionspilotanläggning (FPP) för att leverera ren, säker och ekonomiskt lönsam fusionsenergi.

AV SIMON MATTHIS

GA:s FPP-koncept använder sig av en kompakt, avancerad tokamak-konstruktion i stabilt tillstånd, där fusionsplasman bibehålls under långa tidsperioder för att maximera effektiviteten, minska underhållskostnaderna och öka anläggningens livslängd.

– Fascinationen för fusionsenergi är på högsta nivå med historiskt intresse från privat industri och staten. Vi ser fram emot att arbeta med våra partners för att förverkliga vår vision för ekonomiskt hållbar fusionsenergi. Nu är tiden inne för fusionskraft och General Atomics planerar att gå i bräschen för den utvecklingen, säger Anantha Krishnan, Senior Vice President för General Atomics energidivision.

Fusion är den process som ger stjärnorna energi och har potential att leverera en nästan obegränsad mängd ren energi. Fusion uppstår när två lätta atomkärnor kombineras för att bilda en ny, vilket frigör enorma mängder energi. Forskare kan skapa fusion med hjälp av en "tokamak", som använder värme och elektromagneter för att skapa den värme och det tryck som behövs för att tvinga atomkärnorna att smälta samman.

GA:s FPP drivs huvudsakligen av vätgasisotoper som finns i havsvatten och kan generera sitt eget bränsle under drift, vilket innebär att anläggningen skulle kunna tillhandahålla baslastenergi utan några skadliga utsläpp eller avfall med lång nedbrytningstid. Kommersiella fusionskraftverk kan drivas dygnet runt och skulle kunna tillhandahålla hållbar, kolfri och fast energi för flera generationer.

– General Atomics fusionspilotanläggning är ett revolutionerande steg framåt för att kommersialisera fusionsenergi, säger Wayne Solomon, Vice President för Magnetic Fusion Energy på General Atomics.

– Vår praktiska inställning till en FPP är kulmen på mer än sex decenniers investeringar i fusionsforskning och -utveckling, erfarenheten vi har fått från att driva DIII-D National Fusion Facility på uppdrag av amerikanska energidepartementet samt det hårda arbetet som lagts ned av ett otaligt antal hängivna personer. Det här är ett riktigt spännande steg mot att förverkliga fusionsenergi.

– General Atomics har en lång historia av att ligga i framkant när det gäller fusionsenergiinnovationer, säger Brian Grierson, chef för fusionpilotanläggningen på General Atomics.

– Vi är stolta över att vara världsledande inom plasmateori och -modellering, avancerad materialteknik samt andra områden som är nödvändiga för att kommersialisera fusionskraft. Vi avser att utnyttja den fulla kraften hos vår institutionella expertis i detta arbete när vi främjar vår vision för fusionsenergi.

GA:s FPP-koncept drar nytta av GA-innovationer och -framsteg inom fusionsteknologi. Anläggningen ska använda GA:s egenutvecklade Fusion Synthesis Engine (FUSE) för att göra det möjligt för ingenjörer, fysiker och operatörer att snabbt utföra ett breda studier och kontinuerligt optimera kraftverket för maximal effektivitet. GA har också utvecklat ett avancerat modulärt koncept (GAMBL) för bridfilten som är en kritisk komponent i fusionskraftanläggningen, vilken genererar tritium, en fusionsenergibränslekälla, för att göra fusionsbränslecykeln självförsörjande.

General Atomics tillkännagav nyligen ett gemensamt forskningspartnerskap med Savannah River National Laboratory för att tackla utmaningarna kopplade till tritiumhantering som en del av amerikanska energidepartementets program för innovationsnätverk för fusionsenergi (INFUSE).

Med lång erfarenhet av storskalig tillverkning och etablerade relationer mellan industri och myndigheter samarbetar GA aktivt med institutioner runt om i världen för att följa den snabbaste och ekonomiskt mest hållbara vägen till fusionsenergi. Bland samarbetspartnerna finns universitet, nationella laboratorier, myndigheter och industri.  GA samarbetar också med ett brett spektrum av energiintressenter för att säkerställa att fusionskraft implementeras på ett sätt som möter behoven hos både lokala samhällen och globalt.