OX2 etablerar energilager i Småland

Foto: Mika Baumeister/Unsplash

OX2 har inlett arbetet med att etablera ett energilager i Bredhälla, Uppvidinge kommun, i Småland. Färdigställd kommer batterianläggningen att ha en installerad effekt på cirka 40 MW. Projektet byggstartas i december 2022 och planerad driftsättning är våren 2024.

OX2:s energilager kommer att leverera stödtjänster i form av frekvensreglering till Svenska Kraftnät och bidra till att upprätthålla balansen i de svenska och nordiska elsystemen. Anläggningens funktion innebär också att el kan lagras vid överproduktion och därefter användas vid behov vid lägre energiproduktion. Det innebär att obalanser mellan efterfrågan och utbud minskar, och elnätet kan uppnå högre flexibilitet och stabilitet.
 
–Det här är ytterligare en av OX2:s förmågor som kompletterar övrig verksamhet inom vindkraft och solkraft. Vi tänker alltid helhet, men kan även anpassa vårt genomförande för regionernas bästa med det som behövs och när det behövs. Bredhällaprojektet ger ökad säkerhet och flexibilitet för elförsörjningen i södra Sverige, säger Michiel van Asseldonk, ansvarig för systemtjänster och energilagring, OX2.
 
Bredhälla energilager kommer att bestå av 21 containrar med batterier, som sätts upp på en yta om drygt en hektar (ungefär en och en halv fotbollsplan). Platsen har efter samråd bedömts ha ett lågt naturvärde. Jämfört med vind- och solparker tar ett batterilager upp en mindre yta då modulerna ställs relativt nära varandra