Omvärldsanalys från Svenska kraftnät om lagring av el

Foto: Pxhere

I regleringsbrevet för 2022 fick Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att i en omvärldsanalys beskriva utveckling, potential och behov av lagring av el och andra flexibilitetstjänster. Omvärldsanalysen lämnades som en rapport till regeringen den 30 november.

Omvärldsanalysen redogör bland annat för de behov och drivkrafter som finns för energilagring i elsystemet samt för hur marknaden och teknikutvecklingen väntas se ut under de närmaste åren.

Ovärdsanalysen finns att läsa HÄR!

Källa: Affärsverket svenska kraftnät