Elkrisen - Så har sökbeteendet påverkats under elkrisen 2022

Foto: Christin Hume/Unsplash

Krig, flaskhalsar som hindrar transport av el inrikes och långsam utveckling av elproduktion är några orsaker till den elkris vi nu befinner oss i. En elkris som påverkar många hushåll, framförallt i södra Sverige. Men ur kriser föds även förändring. I alla fall om vi ska tro sökbeteendet på Google.

Growth byrån Maia Marketing har undersökt trendande sökningar på Google kopplat till elkrisen i Sverige där vi ser tendenser till ökat intresse för förnyelsebar energi samt lösningar på hur gemene man kan spara el.

SOLENERGI

Intresset för solenergi har aldrig varit högre

De svenska hushållen börjar under krisen tänka långsiktigt och fler riktar blicken mot solenergi för att bli mer självförsörjande. Intresset på Google för ämnet solenergi har nämligen aldrig varit högre än nu.

I mars år 2022 började vi se en större ökning i intresset för ämnet solenergi. Men sedan augusti-september har den trendkurvan igen ökat drastiskt och sökningar har ökat lavinartat på sökmotorn Google.

bild

Intresset för installation av solceller ökar i södra Sverige och Gävleborg

Ett sökbeteende som sticker ut kopplat till solenergi är söktermen “installera solceller”. Det här sökordet nådde i slutet på augusti och början på september sin peak sett till de senaste 5 åren. Framförallt kan vi också se att sökintresset under elkrisen och de senaste 90 dagarna ökat i Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Kronobergs län och Skåne län.

Företaget Greenely är en digital plattform som hjälper kunder att minska sina elkostnader och att bruka el på ett mer kostnadseffektivt sätt. Via deras app kan deras kunder bland annat se hur mycket solenergi man sålt och hur mycket pengar man tjänat. Enligt Philip Eide, Cheif Commercial Officer (CCO) på Greenely, har företaget sett att allt fler kunder valt att installera solceller.

– Vi ser ett väldigt stort inflöde av nya hushåll som har solceller. Även våra befintliga kunder hör av sig för att de vill lägga till sina solceller i appen för att få kontroll på sin elproduktion.

bild

bild
GRÖN TEKNIK

Sökintresset för skattereduktion störst i storstadslänen

För de som har installerat solceller, solpaneler eller laddstationer finns det möjlighet att få skattereduktion för grön teknik. När det kommer till intresset för att lära sig mer om skattereduktionen så ökar sökbeteendet på söktermen “grön teknik” främst i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län de senaste 90 dagarna.

bild

SPARA EL

Södra Sverige söker efter sätt att spara el

Förutom det långsiktiga perspektivet med installation av solceller, så försöker hushållen också tackla krisen på kort sikt. Bland annat genom att hitta lösningar att förbruka mindre el eller använda den på ett billigare sätt.

Södra Sverige, det vill säga elområde 3 och 4, är de som drabbas hårdast av elkrisen. Det är stora skillnader i elpriser mellan norra och södra Sverige. Där vi har ett överskott av el i norr, elområde 1 och 2, och elbrist i södra delen av landet.

Det är också i elområde 3 och 4, den del av Sverige där elpriserna är som högst, som vi ser att sökbeteendet för att spara el ökar som mest. I Blekinge län, Gotlands län, Kronobergs län, Hallands län och Jönköpings län så ökar sökintresset för söktermen “spara el” mest i hela Sverige de senaste 90 dagarna. Intresset för att spara el har heller aldrig varit högre sedan 2004 än under september i år.

Rekordhögt intresse enligt digitala plattformen Greenely

Även företaget Greenely har märkt av ett ökat intresse för hur man som elkund kan sänka sina kostnader. Med deras digitala plattform hjälper de aktivt sina kunder att sänka sin elkostnad genom bland annat smart styrning av prylar i hemmet.

– Även vi har sett ett rekordhögt intresse för vår typ av tjänst. Trycket har varit så pass högt att vår mobilapp kraschade ett fåtal gånger nu under hösten på grund av hög belastning. Många kommer till oss med frågor och vädjar om tips och hjälp att sänka sina kostnader. Säger Philip Eide, CCO på Greenely.

bild

bild
SPOTPRIS EL

Blekinge visar störst intresse för spotpriser

Ytterligare ett sätt att tackla krisen ser vi i sökbeteendet för sökordet “spotpris el”. Där man som användare vill veta när det är som billigast att bruka el i just sitt elområde. Detta för att kunna spara pengar genom att starta de maskiner hemma som är mest elintensiva den tid på dygnet då det är som billigast.

Här är sökintresset de senaste 90 dagarna framförallt som högst i södra Sverige; Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län och Kronobergs län. Senaste 12 månaderna så har intresset för sökningen “spotpris el” varit högre under perioden augusti-oktober.

Ökad efterfrågan ställer krav på företagen

Philip Eide, Greenely, menar att skiftet i användarnas beteende också ställer krav på dem som företag att fortsätta utveckla sin produkt efter kundernas behov.

– Vi har haft tur som kunnat hjälpa våra kunder att automatiskt styra delar av sitt hem efter elpriset. Nu när elpriset varierar så mycket ser vi att just efterfrågan på hur man styr sin förbrukning efter spotpriset ökar. Vi måste möta denna efterfrågan med fler integrationer mot hemmets prylar som då styrs mot det billigaste timmarna.

bild

bild
ELPRISSTÖD

Svenska intresset för regeringens elprisstöd

Den 27 oktober 2022 så lämnade Energimarknadsinspektionen in begäran till regeringen om att ta fram lösning på ett högkostnadsskydd som kommer betalas ut till svenska elkunder i elområde 3 och 4. I samband med detta ser vi tydligt hur intresset för elprisstöd ökar på Google.

Intresset för elprisstödet är spritt över landet och inkluderar kunder i olika elområden. Även elkunder i elområde 1 och 2 visar intresse, vilka inte kommer få ta del av regeringens elprisstöd.

bild

bild