Hushållen kan tjäna pengar på att stötta elsystemet

Foto: Thomas Kelley/Unsplash

En ny tjänst gör det möjligt för vanliga hushåll att tjäna pengar på sina hembatterier. Som första företag i Sverige erbjuder energitjänsteföretaget CheckWatt alla hushåll med egna batterilager att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently – och på så sätt få betalt för att stötta elsystemet.

– Många hushåll plågas av höga elräkningar, men för de som har ett batterilager går det att tjäna pengar på att själv bidra på elmarknaderna. Ju fler som deltar desto enklare blir det att skapa ett stabilt, billigt och förnybart elsystem, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

När produktionen av el är större eller mindre än konsumtionen hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Svenska kraftnät ansvarar för stabiliteten i elnätet och köper in så kallade stödtjänster som balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens.

Den lagrade energin i batterier kan snabbt stabilisera nätet när det uppstår störningar i driften. Hittills har möjligheten att bidra med sådana stödtjänster endast varit tillgänglig för aktörer med större batterier, men nu öppnas alltså möjligheten upp för alla batteriägare. CheckWatts virtuella kraftverk Currently länkar samman batterier över hela landet, vilket gör det möjligt även för hushåll att delta – och få betalt för att stötta elnätet.

– Hushållen behöver inte göra något själva, utan vi övervakar och styr batteriet, ser till att det används optimalt och maximerar lönsamheten för ägaren. De senaste månaderna har det varit riktigt lönsamt för batteriägare att vara med och stötta elnätet, säger Dan-Eric Archer.

Ersättningen för stödtjänster varierar från dag till dag och kan öka eller minska beroende på hur marknaden utvecklas. CheckWatts analyser av marknaden under de senaste två åren visar att ett mindre batteri med en effekt på 10 kW skulle ha genererat intäkter på cirka 20 000 kronor per år – och hela 45 000 kr med det senaste årets höga elpriser. Ett batteri i den storleken kostar mellan 50 000 och 75 000 kronor efter en skattereduktion för grön teknik om 50 procent av kostnaden.

Ett batterilager kan också sänka elkostnaderna genom att det laddas när elpriserna är låga, genom att lagra egen solel eller genom att kunna öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Med rätt utrustning går det även att klara sig genom strömavbrott på uppåt ett dygn. CheckWatts system prioriterar mellan alla dessa funktioner för att skapa bäst lönsamhet för hushållen.

Eftersom CheckWatt har nödvändiga samarbeten på plats är det enkelt för elhandelsbolagen att låta sina kunder ta del av tjänsterna. Privatpersoner får tillgång till dem genom de solenergi- och installationsföretag som CheckWatt samarbetar med.

Källor: Elsäkerhetsverket och CheckWatt