Stöd till 31 projekt för minskad elanvändning

Foto: Roland Larsson/Unsplash

Vinnova och Energimyndigheten ger stöd till 31 projekt som inom ett år ska minska elanvändning och flytta den till rätt tider på dygnet. Bland lösningarna finns reducering av effekttoppar i kommunala storkök och i skogsindustri, schemaläggning av energiminskning i byggnader och gemensamma upphandlingar av energi- och effekttjänster för fastighetsägare.

– Intresset har varit stort med närmare 100 ansökningar. Vi ser många projekt med potential att snabbt bidra till minskad elanvändning och som även kan ge bred och långsiktig effekt på hur vi som samhälle använder el. Vi kommer att följa upp med en demodag i slutet av 2023. Det blir spännande när lösningarna ska visas upp med fokus på hur mycket de har lyckats påverka elanvändningen, säger Erik Borälv, handläggare på Vinnova.

Satsningen kompletterar Energimyndighetens kampanj "Varje kilowattimme (kWh) räknas" genom att bidra till innovationer och projekt med varaktig påverkan på elanvändningen.

– En minskad elanvändning leder till lägre kostnader för hushåll och företag. Och när efterfrågan avtar får vi med största sannolikhet också sjunkande elpriser. Dessutom reduceras risken för störningar i elsystemet, säger Jörgen Sjödin som är handläggare på Energimyndigheten.

Exempel på projekt som får finansiering

Energitrappan Storkök

Eskilstuna kommun får stöd för att testa ny teknik för att minska elanvändningen och sänka effekttopparna i alla kommunens storkök. Målet är att minska elanvändningen med 15 procent och effekttopparna med 30 procent i minst tre skolkök.

Kollektiv innovationsupphandling av energi- och effekttjänster

Energieffektiviseringsföretagen driver projektet. Genom gemensamma upphandlingar med inriktning på flerbostadshus kan fastighetsägare ställa högre krav, samtidigt som en mer intressant marknad öppnas för leverantörer.

Low power mode for buildings

Idun Real Estate Solutions AB kommer tillsammans med andra fastighetsförvaltare att ta fram verktyg för att schemalägga energiminskningar i byggnader med målet att sänka energiförbrukningen och avlasta elnätet vid behov. Samtidigt ska hyresgästerna påverkas minimalt.

Minska hyresgästers elanvändning med beteendeinsikter

Nordic Behaviour Group AB utgår från beteendevetenskap för att minska hyresgästers elanvändning. Förväntade resultat är fördjupad förståelse för hyresgästers barriärer och förutsättningar, validerade digitala lösningar och spridning av denna kunskap till minst 400 bostadsbolag.

Skalbar affärsmodell för eleffektiv virkestorkning

Alent Dynamic AB ska tillsammans med Jutos Timber AB ta fram en ny effektmodul som gör det möjligt för sågverk att flytta virkestorkarnas el- och värmeanvändning över tid för att uppnå lägre effekttoppar och möjliggöra anpassning av elförbrukningen efter varierande elpriser.

Mer info om satsningen och alla beviljade projekt

Sammanlagd budget för satsningen var 15 miljoner kronor. Cirka 100 ansökningar inkom, varav 31 projekt beviljades finansiering med vardera maximalt 500 000 kronor.

Källa: Energimyndigheten