ABB lanserar ett Energy Management-system för grön vätgas

Foto: ABB

ABB introducerar sitt energistyrsystem ABB Ability™ OPTIMAX® på den gröna vätgasmarknaden som ett stöd för att minska produktionskostnaderna genom att möjliggöra en realtidsoptimering av energiförbrukningen i hela anläggningen. 

Grön vätgas som framställs genom elektrolys – en process som använder elektricitet från förnybara källor för att spjälka vatten till vätgas och syre – är allmänt ansedd som en viktig energivektor för att uppnå en framtid med låga koldioxidutsläpp. Det innebär dock stora utmaningar när det gäller höga produktionskostnader och energiintensiva processer.  

Enligt Green Hydrogen Catapult, ett globalt initiativ som utgörs av ledande energibolag, måste kostnaden för att producera grön vätgas sjunka med 50 procent till under 2 USD/kg till år 2026 för att produktionskapaciteten ska kunna skalas upp till de 50 gånger som krävs. 

ABB:s OPTIMAX® stöttar detta i alla aspekter i en vätgasanläggnings livscykel, från simulering vid utformnings- och konstruktionsfaserna till realtidsvisualisering och övervakning under drift. Programvaran mäter dubbelriktade energiflöden och koldioxidutsläpp och tillhandahåller sammanhangsbaserade data som operatörerna kan använda för att avgöra de optimala energiförbrukningsnivåerna för att understödja anläggningens processer och minimera avfallet.  

Lösningens transparens kan också användas för att öka effektiviteten och säkerheten i varje elektrolysmodul som körs på anläggningen, reglera varje enskild moduls hastighet och säkerställa att den endast används när den behövs.

 ”Att skala upp den gröna vätgasproduktionen kräver betydande kapitalinvesteringar samt höga driftkostnader”, säger Sleman Saliba, Global Product Manager Energy Management för ABB Process Automation. ”Närmare 70 procent av de totala driftkostnaderna för att driva en vätgasanläggning kommer från den el som krävs för att spjälka vattenmolekylerna i elektrolysprocessen. Med OPTIMAX®, som innebär en teknikinvestering på 1–3 procent, kan operatörerna köra sina industriprocesser på det energieffektivaste sättet och uppnå upp till 20 procent minskning av el kostnader”. 

Genom att införa planering under dagen kan operatörerna även använda OPTIMAX® för att planera i förväg så att de kan handla konkurrenskraftigt på elnätet och utveckla ett cirkulärt energisystem som bygger på prognoser av tillgänglig förnybar energi mot efterfrågan och samtidigt väga in priserna på elmarknaden.​

Lösningen kan också användas för att optimera grön vätgasintegrering med befintliga vätgasnätverk samt eventuell framtida infrastruktur som kan komma att utvecklas.