EU-förslag om prisgräns för gas

Jean-Francois Badias/AP/TT: Kadri Simson är EU:s energikommissionär. Arkivfoto.

Formellt är nödbromsen döpt till något så namnmässigt behändigt som en marknadskorrigeringsmekanism. Det-som-inte-kallas-pristak ska träda i kraft automatiskt när priset på den nederländska gasbörsen TTF överstiger 275 euro per megawattimme under två veckors tid och priserna är minst 58 euro högre än referenspriset på flytande naturgas under minst tio dagar i följd.

Det här är inte ett reglerande ingrepp för att sätta priset på gasmarknaden till en konstlat låg nivå. Det är en åtgärd som kan användas som sista utväg, säger EU:s energikommissionär Kadri Simson på en presskonferens inne i EU-parlamentet i Strasbourg.

Ingen "magi"

Det här är ingen magisk lösning som tar ner priserna, men det är ett kraftfullt verktyg som vi kan använda när det behövs, säger Simson.

Förslaget kommer inför ännu ett extrainsatt energiministermöte för EU-länderna i Bryssel på torsdag.

En lång rad medlemsländer har länge och intensivt manat EU-kommissionen att komma med någon form av pristaksförslag. Kommissionen har emellertid tvekat, bland annat av oro för att ett tak ska leda till att leverantörerna söker sig till andra marknader i stället.

Från årsskiftet

Det (priset) måste också vara högt nog för att undvika ett läge där gaskonsumtionen ökar igen, säger Simson.

Om den nya mekanismen godkänns ska den träda i kraft redan från den 1 januari 2023. Samtidigt är det högst oklart om den någonsin kommer att behöva användas. De villkor som nämns i förslaget har endast varit aktuella under en ytterst kort period under den värsta prishetsen i augusti. Som mest låg då priset runt 320 euro per megawattimme. Just nu är TTF-priset runt 120 euro.