Ny studie visar att ”coal-to-nuclear” har stor potential

Bowen Steam Plant i Georgia är ett av USA:s största kolkraftverk. Foto: Sam Nash/Wikimedia Commons

Hundratals kolkraftverk i USA skulle relativt billigt kunna ersättas med kärnkraftverk och samtidigt skapa ett stort antal nya arbetstillfällen, visar en studie som det amerikanska energidepartementet DOE har låtit genomföra.

AV PATRICK EKSTRAND

Av de 157 nedlagda och 237 fungerade kolkraftverk som studerades visade sig 80 procent vara lämpliga kandidater för att inhysa reaktorer med en elektrisk effekt på upp till en gigawatt, däribland de små modulära reaktorer (SMR) som utvecklas runt om i världen.

Enligt studien skulle det vara 15-35 procent billigare att bygga kärnkraftverk på platser där det tidigare har stått kolkraftverk, ”coal-to-nuclear” (C2N), än att bygga på nya platser. Detta eftersom existerande infrastruktur kan användas.

En fallstudie visar dessutom att utsläppen av växthusgaser i den aktuella regionen skulle minska med 86 procent, vilket motsvarar utsläppen från en halv miljon fossilbränslebilar.

De direkta och indirekta arbetstillfällen som skulle skapas beräknas också medföra nästan fördubblade skatteintäkter, visar studien som gjordes av Argonne National Laboratory, Idaho National Laboratory och Oak Ridge National Laboratory. Detta är ett ypperligt tillfälle att hjälpa samhällen runt om i landet att behålla arbetstillfällen, öka skatteunderlaget och förbättra luftkvaliteten, säger Kathryn Huff , biträdande sekreterare för kärnenergi på DOE.◆