Liquid Wind passerar finansiell milstolpe

Visualisering av Liquid Winds anläggning FlagshipONE som är tänkt att byggas i Örnsköldsvik. Illustration: Liquid Wind

Liquid Wind, det svenska utvecklingsföretaget för grönt elektrobränsle, meddelade idag att företaget tagit in 15,2 miljoner euro i en serie B-finansiering. Investeringen kommer att driva utvecklingen av grönt elektrobränsle, eMethanol, för den marina industrin. Uniper är en av de största delägarna i Liquid Wind.

2021 samlade Liquid Wind in 4 miljoner euro i serie A-finansiering. Med dessa intäkter inräknade i serie B-omgången, kommer företaget att kunna fortsätta bygga sin kapacitet och utveckla projekt för att minska koldioxidutsläppen i den maritima industrin.

Befintliga investerare är Uniper, Alfa Laval, Siemens Energy, och Topsoe, Elyse. Även andra aktieägare deltar i den här andra omgången, tillsammans med HyCap Fund I SCSp ("HyCap"), en brittisk investeringsfond för vätgassatsningar.

- Tillsammans med våra starka partners har vi nu uppnått en viktig milstolpe när det gäller finansieringen av Liquid Winds första anläggning. Vi har visat att det finns ett brett intresse för investeringar i omställningen av transportsektorn och jag kan stolt konstatera att Uniper är på väg att befästa positionen som den ledande aktören i Sverige när det gäller att driva utvecklingen av vätgasapplikationer, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

bild
Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Liquid Wind fick nyligen miljötillståndet för FlagshipONE i Örnsköldsvik, som är samägt med Ørsted. I augusti i år meddelade Liquid Wind att dess andra anläggning FlagshipTWO kommer att finnas i Sundsvall. Båda anläggningarna är belägna i nordöstra Sverige och kommer att producera grönt elektrobränsle för den marina industrin; stödja koldioxidutsläpp i den svårbekämpade sjöfartssektorn genom att minska koldioxidutsläppen med mer än 90 %.

- Vi är mycket glada över att få denna senaste finansieringsomgång från våra befintliga strategiska aktieägare och HyCap. Deras uppskattade stöd är ett bevis på vikten och brådskan i att få ut fossilfritt elektrobränsle på marknaden. Dessutom är det en bekräftelse på det förtroende våra partners har för Liquid Wind och vårt team, säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

bild
Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.