FALUNS NYA DATACENTER – en toppmodern, hållbar och långsiktig lösning

Hela byggnaden är projekterad med målet att minimera klimatpåverkan – bland annat har man byggt stommen i trä

Dataservrar förbrukar mängder med energi över hela jorden när vi använder vår digitala, uppkopplade teknik och efterfrågan på bra serverplatser är ständigt ökande. Falu Energi & Vatten har i samarbete med EcoDataCenter och ByggPartner uppfört ett datacenter på Ingarvet i Falun. När området är fullt utbyggt kommer där att finnas ett tiotal storskaliga datacenter.

AV: SANNA KESSELFORS | FOTO: ECODATACENTER

EcoDataCenters anläggningar är toppmoderna med ett avancerat hållbarhet-och säkerhets­tänk. Driftskostnaderna kan hållas låga bland annat tack vare den höga energieffektiviteten

Pierre Welander, projektchef på EcoData­Center, berättar att platsen för detta datacenter bestämdes av dess närhet till det närliggande el-och värmeverket -vilket möjliggör en smart och smidig värmeåtervinningsprocess som ger tillbaka till det omgivande samhället.

– Falu Energi &Vatten säljer energi till Eco­DataCenter, för att sedan köpa tillbaka över­skottsvärmen från datacentret när verksam­heten är i full gång.

– Genom att integrera anläggningen med Falu Energi och Vattens fjärrvärmesystem kan den varma luften från servrarna värma varm­vatten som kommer Faluborna till nytta i fjärr­värmenätet.

bild
Översiktsbild från byggarbetsplatsen där det nya datacentret i Falun växer fram.

TAR HÅLLBARHET TILL NÄSTA NIVÅ

Husen är till stor del byggda av trä, vilket tar deras hållbarhet till nästa nivå.

Johan Karlsson från ByggPartner förklarar att en stomme av trä dels har bättre brandegenskaper än stål, dels ger betydligt mindre klimat­påverkan.

– Trä har en massa goda egenskaper som vi drar nytta av i det här projektet, säger Johan Karlsson.

– Hela byggnaden är projekterad med målet att minimera klimatpåverkan och samtidigt hålla en säkerhetsnivå som är i en klass för sig. Här samsas trä och betong i en enkel och vacker konstruktion.