Totala elkostnaden lika stor som för fjärrvärmen

Elkostnaderna rusar för hushållen i södra Sverige. Foto: Johnér.

När elhandelspriset rusar blir den totala elkostnaden lika stor som fjärrvärmen eller högre för många hushåll. Detta trots att mängden el motsvarar endast en fjärdedel av värmen i huset. Skillnaden i medelpris mellan de norra och södra delarna av landet är nästan 110 procent, visar Nils Holgerssongruppens kartläggning.

– Det är en exceptionell situation. Det ökade elhandelspriset riskerar även att få påverkan på andra taxor för hushållen men där är prissättningsmodellerna långsammare vilket gör att vi ännu inte ser effekten fullt ut, säger Mari-Louise Persson, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Det är första gången i Nils Holgerssongruppens 27-åriga historia som kostnaden för el tangerar fjärrvärmen. På grund av de stora prisskillnaderna över landet har Nils Holgerssongruppen valt att använda sig av fyra olika medelpriser för elhandeln, ett för varje elprisområde. Historiskt brukar Nils Holgerssongruppen i första hand koncentrera sig på elnätsavgifterna, en avgift som är beroende av det nätområde fastigheten ligger inom och som är svår för kunderna att påverka.

– När det gäller elhandelspriserna får det en väldigt stor påverkan för vilket elprisområde man tillhör. Medelpriset skiljer nästan 110 procent mellan elprisområde 1 och elprisområde 4. Därför väljer vi att för första gången lyfta elhandelspriset i årets rapportering, säger Mari-Louise Persson.

Orter i söder hamnar i toppen
I elprisområde 1 som ligger i norr låg medelpriset från 1 juli 2021 till 30 juni 2022 på 69,3 öre medan det i elprisområde 4 låg på 144,6 öre, en skillnad på 75,4 öre/kWh exkl moms.

– Tidigare är det många små Norrlandskommuner som legat i topp när det gäller total elkostnad på grund av höga elnätskostnader. När vi nu tar hänsyn till skillnaden i medelpris mellan de olika elprisområdena medför det att flera orter i söder istället hamnar i toppen, säger Mari-Louise Persson.

Påverkar andra avgifter
Flera elnätsföretag, till exempel Ellevio, flaggar för att även elnätsavgifterna kommer att behöva höjas kraftigt inom kort.

– Att Ellevio flaggar för att även elnätsavgifterna kommer att behöva höjas kraftigt inom kort visar att elpriset även påverkar elnätsavgifterna, säger Mari-Louise Persson

Ökade elpriser slår även mot avgifterna för vatten, fjärrvärme och avfall.

– Det vi vet är att elpriserna kommer att påverka taxorna, hur mycket är dock för tidigt att uttala sig om. Många av dessa taxor förändras först vid årsskiftet, säger Mari-Louise Persson. 

bild
Källa: HSB

Fakta: Så har elhandelspriset beräknats
Elpriset är sammansatt av elnätsavgift och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal rullande medelvärde 12 månader juli-juni och medel för el-område 1-4) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun. Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu. För årets undersökning gäller att elhandelspriset är enl SCB:s statistik (se ovan) men med den skillnaden att huvudorten i aktuell kommun har det elhandelspris som gäller för det elområde som huvudtätorten finns i till skillnad mot tidigare använda medelvärde för riket.

Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.