PiteEnergi förlänger inte automatiskt kundernas elavtal

Annica Pettersson och Johan Engström på kundservice svarar dagligen på frågor om elavtal. Foto: PiteEnergi

I nyheterna kan man läsa att anmälningarna mot elbolag till Allmänna reklamationsnämnden har ökat markant under året. Oftast handlar det om fastprisavtal som förlängts automatiskt utan kundens kännedom eller godkännande. PiteEnergi förlänger inga elavtal utan kundens medgivande.

Även om bestämmelserna i ellagen säger att elbolagen måste informera konsumenten i god tid innan avtalet löper ut så följs det tyvärr inte av alla elbolag. För kunderna kan det innebära stora kostnadsökningar och många kunder känner sig lurade när de blivit uppbundna i nya elavtal med högre priser utan godkännande.

-På PiteEnergi förlänger vi inga elavtal utan kundens godkännande. Vi informerar alltid våra kunder vars avtal löper ut och dessutom ringer vi för att ge rätt rådgivning. Skulle man mot förmodan inte göra något val hamnar man på ett löpande månadspris utan bindningstid, för att snabbt kunna göra ett nytt val. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med sitt elavtal, säger Anders Ådemo, Marknadschef på PiteEnergi