Högt elpris kan få katastrofala effekter för basindustrin

En riktig kalldusch väntar den energiintensiva industrin och delar av en hotas till och med av konkurs till följd av de skyhöga elpriserna. Det menar Handelsbankens råvarubolagsanalytiker Christian Kopfer.  I en intervju på DI TV säger han att de priserna vi ser nu - och som kan bli ännu högre i vinter - ”är på helt ohållbara nivåer”.

AV SIMON MATTHIS

Enligt hans kalkyl kommer energikostnaden för vissa branscher att ligga högre än marknadspriset för produkten de säljer.

–Om vi får ett spotpris på el i Tyskland på 800 euro per megawattimme, så innebär det en kostnad för ett eldrivet stålverk på 800 euro per ton stål, och i dag ligger priset på stål under det, säger han till DI TV.

Alternativet för företagen är att ta ut högre priser för sina produkter av kunderna, men det är inte heller hållbart eftersom det innebär en återgång till den inflationistiska utvecklingen.

Under rapportsäsongen har tongångarna från industriföretagen trots allt varit ganska positiva, men Christian Kopfer tror att det kommer att ändras framöver, speciellt för de kapitaltunga industrierna.

Han menar att de tunga industriföretagen nu går in i en lågkonjunktur – då kostnaderna för energi fortsätter stiga samtidigt som priserna för metaller och sågade trävaror sjunker.

Svenska företag har det dock lite bättre förspänt än sina branschkollegor på kontinenten och i Storbritannien då energikostnaderna i Sverige inte präglas av samma ”mardrömslika scenario” som där.

I länder som Storbritannien vars energiförsörjning i hög grad är beroende av importerad naturgas, spår företagarorganisationen CPI att tusentals företag riskerar att gå konkurs på grund av de ökande energikostnaderna om regeringen inte agerar för att frysa företagspriserna. Särskilt illa ställt ska det vara för små bryggerier – av dem hotas 70 av konkurs om de inte får hjälp med energikostnaderna.  

Läget för energiförsörjningen i Europa sägs nu vara den allvarligaste sedan oljekrisen på 1970-talet.

Christian Kopfer varnar dessutom för att energipriset riskerar att hämma satsningarna på grönt stål, då ståltillverkning som bekant är en mycket energiintensiv verksamhet.

–Det kommer inte att funka med dagens elpriser, då måste man höja stålpriset med 300–400 procent, säger Christian Kopfer.