Elmarknaden - vecka 38 2022

Foto: Abdurrehma; Unsplash

Fortsatt sjunkande systempriser.

Systempriset sjönk med 44 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 202, 7 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk under veckan med 3,2 respektive 1,9 procent, där genomsnittspriset var 67,3 EUR/MWh i SE1 och 68,7 EUR/MWh i SE2. I elområde SE3 och SE4 ökade spotpriset med 122,7 procent, där genomsnittspriset var 246,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalkontrakten minskade med 7,2 procent respektive 1,7 procent och årskontrakten ökade med 3,3 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna på kol minskade med 6 procent och hade ett veckomedel på 295,2 USD/ton, terminspriserna på olja minskade med 3,1 procent där veckomedlet var 89,8 USD/fat och terminspriserna på gas minskade med 7,4 procent där veckomedlet var 189,2 EUR/MWh.

I Norden ökade den ingående magasinfyllnadsgraden med 0,5 procentenheter medan den i Sverige minskade med 0,3 procentenheter och är därmed fortfarande lägre än den normala nivån.

Under veckan var medeltemperaturen ungefär 1 grad under det normala och nederbörden var även under det normala. Elanvändningen minskade i Sverige med 0,8 procent från vecka 36 till vecka 37, vindkraften var det kraftslag som ökade som mest med 133,6 procent och vattenkraften minskade med 26,8 procent.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen