Azelios anläggning hos Industrisupport i Åmål AB har tagits i drift

Foto: Azelio

Det första kommersiella projektet i Sverige med Azelios energilagringslösning har tagits i drift hos Industrisupport i Åmål AB, Sverige. Ordern tillkännagavs 29 mars 2021 och innehåller två TES.POD-enheter som laddas med hjälp av solceller och flyttar överskottsenergi för att matcha efterfrågan och skapa förnybar baskraft. Systemet kommer också att förse Industrisupport i Åmål AB med värme som även minskar beroendet av fjärrvärmenätet.

Det är mycket bra för Azelio att vårt första kommersiella projekt i Sverige nu har driftsatts. Sverige är inte en av våra initiala målmarknader, men att ha ett kommersiellt projekt i drift nästan på vår egen bakgård ger väldigt bra möjligheter att effektivt samla på oss värdefulla erfarenheter för att i förlängningen kunna optimera systemet ytterligare mot våra kunders behov”, säger VD Jonas Wallmander.

Industrisupport i Åmål AB äger ett industrihotell på 22 000 m2 där lokaler hyrs ut till industrikunder. Driften av lagringsenheterna kommer att hanteras av Azelio under de första tre åren.

Jag är mycket nöjd med att vi nu har vårt energilagringssystem i drift. Vi såg tidigt både den miljömässiga och ekonomiska potentialen i att kunna styra användningen av vår egenproducerade solenergi till tider som matchar vårt energibehov. Värdet i att få större kontroll över våra energikostnader har bara blivit tydligare under den senaste tiden”, säger Jimmie Karlsson, på Industrisupport i Åmål AB.