Modern kärnkraft kan bli en viktig aktör i den gröna omställningen

Foto: Andrew Coelho/Unsplash

MODERNA KÄRNKRAFTVERK går inte att jämföra med de kontroversiella verken exempelvis i Ukraina, säger riksdagskandidat för danska Moderaterna, Lean Milo, som anser dessa moderna kärnkraftverk är kapabla att konkurrera med fossila bränslen när det gäller priset. Enligt Milo bör man satsa på moderna kärnkraftverk framför allt av två skäl: För det första elimineras risken för härdsmälta och spill i modern kärnkraft, där smältsaltreaktorer används.

AV MARKKU BJÖRKMAN

De svåra valen underlättas genom att våga möta klimatkonsekvenserna. Att inte göra någonting eller göra för lite är inget alternativ, varför vi måste utforska alla andra – inklusive modern kärnkraft.

De danska företagen Copenhagen Atomics och Seaborg är enligt Lean Milo långt framme i utvecklingen av reaktorer med smält salt. Beräkningar från de två företagen visar att modern kärnkraft kan matcha fossila bränslen prismässigt och på sikt utgöra 10 procent. av världens energiförsörjning.

Kärnavfall från anläggningar som exempelvis Zaporizjzja kan till och med användas som bränsle, vilket minskar nedbrytningstiden för traditionellt kärnavfall från häpnadsväckande 100 000 år till 300 år.

Befintligt kärnavfall kan därför användas i processen och bli mer lättfördärvligt avfall. Enbart denna funktion innehåller en bra affär, eftersom många länder gärna betalar för att bli av med sitt kärnavfall.

Mer än en droppe

- Finns det inga nackdelar alls? Ja, förmodligen, och vi måste alltid se till att vi känner till dem, säger, Milo.

– Men vi får inte avskriva en bra idé som kan kombinera bra affärer med en grön lösning, genom att felaktigt likställa modern kärnkraft med klassiska kärnkraftverk. Det finns ingen motsägelse i att frukta spill från Zaporizhzhya och samtidigt vara för modern kärnkraft.

– Tvärtom, modern kärnkraft kan i slutändan befria oss från den ryska gas som för närvarande medfinansierar artilleriet som hotar anläggningen och främjar rädsla, säger Milo avslutningsvis. 

bild

Källa: Energy Watch