Debatt - Vad har regeringens nedläggning av kärnkraft kostat?

Ringhals Kärnkraftverk. Foto: Vattenfall

Föreningen Motvind Sverige vill se en oberoende granskning av regeringens agerande i statliga Vattenfall, som inneburit att fungerande fossilfri kärnkraft lagts ned i förtid. Denna oberoende granskningskommission bör utses omgående och påbörja sitt arbete före valet.

Den senaste mandatperioden har regeringens politiska beslut resulterat i nedläggningen av fyra fungerande kärnkraftsreaktorer, något som drivit upp elpriserna och bidragit till den pågående inflationen i Sverige. Regeringen har under sin mandatperiod beslutat om straffbeskattning för planerbar fossilfri kärnkraft. Detta har använts som motiv för att stänga kärnkraftsreaktorer och beteckna dem som olönsamma. Samtidigt har regeringen beslutat om skattebefrielse och subventioner för oplanerbar vindkraft, beslut som belastar svenska elkonsumenters elräkningar.

Sammantaget har dessa politiska beslut gjort att Sverige fått ett högt elpris och brist på el, vilket minskar möjligheterna för utveckling och nyetableringar av företag i Sverige.

Det framkommer nu uppgifter att regeringen använt statliga Vattenfall som ett verktyg för att göra kärnkraften olönsam och därmed avveckla densamma. Detta till förmån för en omställning till oplanerbar vindkraft med en massiv utbyggnad som ödelägger svensk landsbygd och svenska kuster. Regeringen har medvetet drivit en politik som försämrar Sveriges möjligheter till självförsörjning när det gäller fossilfri el och detta till höga kostnader. Skattejuristen Bengt Blom som granskat årsredovisningar upptäckte nyligen summan 31 miljarder kronor i samband med nedläggningen av Ringhals två reaktorer, där statliga Vattenfall är majoritetsägare. Det pekar åt att dessa 31 miljarder kronor är betalning till minoritetsdelägaren - tyska EON- som kompensation för uteblivna intäkter på grund av nedläggningen.

Kärnfysikern Jan Blomgren har i sin senaste bok redovisat att nedläggningen av kärnkraft i Sverige kostat medborgarna 1000 miljarder kronor.

Kostnader orsakade av politiska beslut från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet som utan att göra konsekvensanalyser haft en i det närmaste religiös tro på att oplanerbar vindenergi ska kunna ersätta planerbar fossilfri kärnkraft. Detta har visat sig vara en förödande ideologisk tankevurpa som nu drabbar hela det svenska folket och de svenska företagen. I en demokrati ska det råda öppenhet och transparens runt de statliga företagen och hur dessa utnyttjas för politiska ändamål. När det gäller Vattenfall saknas sådan.

Föreningen Motvind Sverige kräver därför att riksdagen omgående tillsätter en oberoende kommission som utreder den politiska ansvarsfrågan gällande agerandet i Vattenfall och storleken på kostnaderna för de nedlagda kärnkraftsreaktorerna, samt vilka konsekvenser det fått för svenska elkonsumenter.

Denna utredning bör tillsättas före valet.

Styrelsen för Motvind Sverige, gm ordförande Torbjörn Sjödin

Motvind Sverige är en opolitisk och ideell förening som värnar människors livsmiljöer och ekonomi samt den svenska landsbygden.