Netgain skriver flerårigt avtal med Svenska Kraftnät

Foto: Svenska Kraftnät

Netgain har tillsammans med Atea tecknat ett flerårig avtal med Svenska Kraftnät för att digitalisera och automatisera Svenska Kraftnäts ärendehanteringssystem.

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som ansvarar för att landets elförsörjning är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv. Svenska kraftnät arbetar även för att elförbrukningen ska hållas i proportion till elproduktionen samt att handeln med el ska kunna ske på ett smidigt sätt.

- Lösningen är ett digitalt framtidssäkert systemstöd för ärendehantering och processautomatisering, som är kostnadseffektivt och stödjer systematisk uppföljning av ärenden. Den omfattar färdiga moduler för såväl IT Service Management (ITSM) som HR och fastighetsförvaltning, säger Thomas Browall, Säljchef på Netgain.

”Det långsiktiga samarbetet skapar möjligheter att jobba mer proaktivt för att driva på takten av den digitala automatiseringen inom Svenska Kraftnät”, skriver Netgain i ett pressmeddelande.