Stort kliv framåt för Köping Hydrogen Park

Köping Hydrogen Park beskrivs som ett av de största vätgasprojekten i Europa. Foto: Plagazi

Det svenska clean-techbolaget Plagazi, specialiserat på produktion av vätgas, meddelar att de tillsammans med företaget InEnTec Inc undertecknat en omfattande order för en pre-detailed engineering-studie som ska lägga grunden för konstruktionen och designen av Köping Hydrogen Park, som beskrivs som ett av de största vätgasprojekten i Europa.

Arbetet kommer att pågå under flera månader och kommer att lägga grunden för projektets Front-End Engineering Design (“FEED”), och kommer även att spela en nyckelroll i ansökan om miljötillstånd som inleddes tidigare i år, enligt Plagazi.

FEED är första steget i projektfasen som innehåller slutgiltig teknik och design, upphandling och byggande av anläggningen ("EPC"). Under FEED kommer Plagazi, tillsammans med den utvalda EPC-partnern och underleverantörerna, att leverera den slutgiltiga ingenjörsdesignen, tidsplanen för projektets genomförande, det slutgiltiga investeringsbeloppet för upphandling och konstruktion samt ägar- och driftsstrukturen för projektet, samt den rättsliga kontraktsramen.   

InEnTec är Plagazis huvudleverantör av plasmaförgasningssteget (1 av 8 moduler i en Plagazi HE-2000-anläggning). Plasmaförgasningssteget som kommer att användas i det storskaliga svenska gröna vätgasprojektet, Köping Hydrogen Park, är samma modell som redan är verksam i InEnTecs kommersiella projektportfölj.

InEnTecs anläggning i Arlington, USA, som inledde sin verksamhet 2011, används även som ett proof-of-concept i verklig skala för Plagazis kunder och har sedan starten framgångsrikt påvisat att flera typer av icke återvinningsbart avfall kan återvinnas till industrigaser via plasmaförgasning, framhåller Plagazi.

–Inledningen av FEED-fasen i Köping Hydrogen Park är en viktig milstolpe för Plagazi. Företaget är ett avgörande steg närmare sitt mål att ha den första kommersiella Plagazi-anläggningen i drift senast 2025. Vi är även ett avgörande steg närmare lanseringen av vår banbrytande återvinningsprocess som kan omvandla icke återvinningsbart avfall till grön vätgas till en mycket konkurrenskraftig kostnad samtidigt som CO2e-utsläppen minskas avsevärt, säger Torsten Granberg, vd för Plagazi AB.

Plagazi omvandlar avfall till grön vätgas genom plasmaförgasning. Företagets affärsmodell bygger på att designa, utveckla och konstruera plasmaförgasningsanläggningar.

 

 

 

EN AV DE STÖRSTA H2 PROJEKTEN I EUROPA

Köping Hydrogen Park kommer årligen att producera 12 000 ton grön vätgas från 66 000 ton oåtervinningsbart avfall och förse kommunen med 10 MW fjärrvärme.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Torsten Granberg, VD Plagazi AB (publ)

 

Email: torsten.granberg@plagazi.com 

 

Phone: +46 70 676 12 34 

 

 

Om Plagazi AB (publ):

 

Plagazi AB är ett svenskt clean-techbolag som revolutionerar produktionen av grön vätgas. Plagazi processen hjälper företag och samhällen att förbättra den cirkulära ekonomin genom att omvandla avfall till grön vätgas genom plasma förbränning och patenterad teknik. Plagazi processen bidrar till att lösa de globala problemen som icke-återvinningsbart avfall, jakten på förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Med flera aktiva projekt i Europa strävar Plagazi att bli svaret på kontinenters strävan att nå uppsatta klimatmål.