Bred satsning på SMR-reaktorer i Kanada – första klar redan 2028

GE:s visualisering av BWRX-300-anläggning. Ill: GE

Flera kanadensiska provinser koordinerar sina investeringar i SMR-reaktorer (små modulära reaktorer) och hoppas därigenom ”bli världsledande på ren kärnkraft”. En av dessa provinser är glesbefolkade Saskatchewan, som inte använder någon kärnkraft i dag även om all uranutvinning till Kanadas befintliga kärnkraftverk sker just där.

I Saskatchewan meddelade energibolaget SaskPower att de nyligen valt GE Hitachi Nuclear Energys (GEH) som teknikleverantör efter en ”oberoende och heltäckande” utvärderingsprocess där man fokuserat på faktorer som säkerhet, bränlsetyp, teknisk mognad, storlek och förväntade kostnader för elgenereringen.  

Utvärderingen har skett i samarbete med Ontario Power Generation (OPG), energibolaget i den folkrikaste provinsen i Kanada som valt samma teknikleverantör för sin egen SMR-utrullning.

I Ontario kan Kanadas första kommersiella SMR-anläggning dimensionerat för elnätet stå klart så tidigt som 2028 – och leverera el ut på elnätet under 2030-talet.

Provinserna Ontario, Saskatchewan, New Brunswick och Alberta har gått samman i en gemensam strategisk plan för utveckling av SMR-teknik.

Reaktortypen, BWRX-300, är en 300 MWe vattenkyld, cirkulations-SMR med passiva säkerhetssystem.

–BWRX-300 är den idealiska SMR-tekniklösningen för SaskPower och kunder som vill påverka klimatförändringar och energisäkerheten inom en meningsfull tidsram, säger GEH:s vd och koncernchef Jay Wileman som menar att det finns potential för en "stor synergieffekt” mellan det planerade arbetet med SaskPower och det pågående arbetet med OPG, som räknar med att lämna in en bygglovsansökan senare i år.

Enligt World Nuclear News har GEH tecknat samförståndsavtal (MoU) för samma reaktordesign med företag från bland annat Sverige, Tjeckien, Estland, Polen och USA.