Göteborg Energi och Vattenfall i samarbete

Foto: Göteborg Energi

Göteborg Energis elhandelsverksamhet inleder samarbete med Vattenfall rörande fysisk elhandel och stödtjänster till Svenska Kraftnät. Samarbetet innebär att Vattenfall blir balansansvarig för Göteborg Energis elhandelskunder samt Göteborg Energis totala elproduktion.

Balansansvar innebär kortfattat att det vid varje givet tillfälle måste finnas lika mycket produktion som konsumtion i elhandelssystemet. I takt med att icke-planerbara energikällor som sol- och vindkraft byggs ut befaras kostnaderna för att hantera obalanser i elsystemet öka de kommande åren.

– Som kraften i energiomställningen av Västsverige är det viktigt att vi prioriterar våra resurser och jobbar på så effektivt som möjligt. Det gäller inte minst hur vi hanterar verksamhetens risker. Utbyggnaden av icke-planerbar energiproduktion i kombination med den volatilitet vi har på elmarknaden och energikrisen i Europa gör att vi ser ett helt nytt energilandskap. För att bättre kunna hantera de risker detta innebär finns det stora fördelar med att samarbeta med andra energibolag, vilket också gynnar elhandelskunderna i slutänden. Vi har utvärderat flera olika möjligheter och funnit att Vattenfall är den aktör som passar Göteborg Energi bäst att samarbeta med, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi/VD Göteborg Energi Din El.

Att Vattenfall blir balansansvarig för den fysiska elhandeln har ingen direkt påverkan på elhandelskunderna eller deras avtal med Göteborg Energi. Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2022.

– Vårt mål om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation handlar inte endast om att bygga mer fossilfri elproduktion, utan innebär även förändringar inom elhandeln. Här kan vi stötta våra kunder på ett bra sätt, som genom att vara en stabil partner och minska deras riskexponering. Vi är glada och stolta över att Göteborg Energi har valt oss som sin samarbetspartner. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla båda våra företag i en alltmer volatil marknad, säger Matts Wesslén, chef Vattenfall Företagsförsäljning.