Regeringen har utsett Lotta Medelius-Bredhe till elektrifieringsrådet

Lotta Medelius-Bredhe. Foto: Svenska kraftnät

Regeringen har utsett Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe till ledamot i elektrifieringsrådet. Rådets uppdrag blir att stödja regeringen i genomförandet av den elektrifieringsstrategi som regeringen beslutade om i februari.

– Jag ser fram emot arbetet i elektrifieringsrådet, som blir en plattform för bred samverkan med olika aktörer i samhället. Tillsammans kan vi bidra till en ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Rådet ska arbeta under perioden 22 juni 2022 till 31 december 2024. Ordförande i elektrifieringsrådet är energiminister Khashayar Farmanbar (S).