Ei ska följa upp åtgärder för att förbättra elmarknadens funktion

Bild: Pixabay

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att följa upp nio åtgärder som ska förbättra elmarknadens funktion. Åtgärderna fokuserar på att undanröja hinder på balansmarknaden och hinder för efterfrågeflexibilitet. Ei ska följa upp att åtgärderna är genomförda senast 2025.

Åtgärderna som Ei ska följa upp, har sitt ursprung i Ei:s rapport Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra marknadens funktion (Ei R2020:09) som lämnades till regeringen 2020. Där föreslog Ei tolv åtgärder och nio av dem finns med i regeringens genomförandeplan.

Ei ska varje år, till dess att åtgärderna är genomförda, följa upp genomförandeplanen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder. En rapport ska därför skickas in till Regeringskansliet senast den 1 december varje år från 2022 till 2025.

I uppdraget ska Ei ha en nära dialog med Svenska kraftnät.

Ei:s regeringsuppdrag 2022.

Regeringens pressmeddelande om uppdraget.

Källa: Energimarknadsinspektionen