SaltX ingår partnerskap med SMA Mineral

Foto: Pexels

SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) inleder ett kommersiellt samarbete och genomför en riktad emission om cirka 73 miljoner kronor till den industriella partnern SMA Mineral AB (“SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter. SaltX arbetar för att påskynda den gröna omställningen inom kalk- och cementbranschen med med sin nya innovation – Electric Arc Calciner.  

Det svenska greentech-bolaget SaltX har tidigare kommunicerat sina framsteg inom elektrifiering av kalk- och cementindustrin. Bolaget ingår nu ett samarbetsavtal med SMA, vilken är en av de största kalkproducenterna i Norden, för att starta tillverkning av ”grön kalk” (med vilket avses koldioxidneutral tillverkning av bränd kalk och dolomit). Samarbetsavtalet innehåller parternas avsikt kring gemensam utveckling och demonstration av möjligheten att tillverka ”grön kalk" samt bestämmelser som ger företrädesrätt för SMA till tekniken vid försäljning av kalk till aktörer i stålindustrin i Sverige och Finland under vissa förutsättningar.

Som ett led i samarbetet tecknar även SMA aktier i SaltX motsvarande 15 procent av ägandet genom en riktad emission, till teckningskursen 4,00 kronor per aktie, vilket tillför SaltX cirka 73 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).

Kalkindustrin är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid och SaltX samt SMA bedömer att industrin står inför en oundviklig omställning, där produktionen måste bli energieffektivare och ansvar måste tas för koldioxidutsläppen. Genom detta samarbete kan betydande steg tas mot en grön omställning.

Kapitalet är avsett att primärt användas till att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av den elektriska kalcineringstekniken enligt syftet med samarbetet.  

SaltX VD Carl-Johan Linér berättar: 

“Våra respektive spetskompetenser och den delade visionen om att bidra till en grön omställning av industrin är en perfekt matchning. Att vi nu även kan välkomna SMA som ägare i SaltX är jag mycket stolt över. Det här är början på en fantastiskt spännande gemensam resa.” 

SMA vill ligga i framkant avseende teknisk innovation som främjar en grön och cirkulär omställning av industrin, bolagets VD Svante Fielding säger: 

“Kalk är ett fantastiskt material och en viktig komponent för bland annat stål-, och papper & massaindustrin. Vi tror att vi tillsammans med SaltX elektrifieringsteknik kan komma till rätta med koldioxidutsläppen och genomföra den omställning som krävs.”