Ei - elmarknaden vecka 25 2022

Foto: Pixabay

Högre systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 30 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 82 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 18 procent och det ökade med 55 procent i elområde SE4. I elområde SE3 och SE4 var det högsta timpriset 500 EUR/MWh och det lägsta 2,4 EUR/MWh.

Priserna på EPAD:s ökade med 53,9 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 8,1 respektive 5,7 procent.

Även terminspriserna på kol och gas ökade under veckan med 21 respektive 18,6 procent och terminspriset på olja minskade med 5,2 procent.

Temperaturen i Sverige låg strax över det normala och nederbörden var mindre än vad den brukar vara.

Mer finns att läsa HÄR!