Globala energimarknaderna – v. 25, 2022

Det är fortsatt oroligt på de globala energimarknaderna, med några särskilt händelsefulla dagar på den europeiska gasmarknaden efter att Ryssland har minskat bokade naturgasleveranser till flera europeiska länder. Händelsen har föranlett stigande priser och priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden stängde den 21 juni på EUR125,56 per MWh.

Oljepriset har sjunkit relativt kraftigt under de senaste två veckorna, från en stängningsnotering om USD123,6 per fat den 8 juni till USD114,65 per fat den 21 juni. Prisnedgången beror bland annat på en oro över stigande inflation och höjda priser i flera sektorer. Under onsdagen (22 juni) sjönk priset ytterligare på morgonen under USD110 per fat till följd av en bedömd ökad risk för recession. Intressant att notera är dock att benchmark priset för diesel inte har sjunkit i samma omfattning som råoljepriset. Priset hade ytterligare en toppnotering den 15 juni och sedermera sjunkit men ligger fortsatt på en hög nivå.

Kolpriset har varit fortsatt volatilt och stigit något jämfört med förra marknadsbrevet till följd av en ökad efterfrågan när fler länder inom EU har börjat se kol som ett alternativ till naturgas. Kolpriset steg relativt kraftigt under tisdagen (21 juni).

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

*För Energimyndighetens löpande bedömning av det svenska energiförsörjningsläget till följd av kriget i Ukraina, se myndighetens lägesbilder som publiceras varje tisdag. Under sommaren kommer lägesbilderna att publiceras varannan tisdag med start vecka 26.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten