Beslut om krisnivån för naturgasnätet i syd- och västsverige

Foto: Johannes Plenio/Unsplash

Energimyndigheten har nu fattat beslut om att utlysa krisnivån tidig varning för naturgasnätet i syd- och västsverige. Tidig varning är den lägsta av tre möjliga krisnivåer för gas och innebär inte en neddragning av gasleveranser i Sverige.

Den beslutade krisnivån är en signal från Energimyndigheten, till branschaktörer och gaskonsumenter anslutna till det västsvenska gasnätet, om att gasmarknaden är ansträngd och en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå.

Försörjningssituationen för gas i Sverige är fortsatt robust. Lagren i Europa, och i den svensk-danska delen av systemet, är välfyllda inför hösten.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!