De fick jobb som solenergiprojektörer redan innan examen

Foto: EnergiEngagemang

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och Luis beslutade sig för att byta bransch. Valet föll på solenergi och en utbildning till solenergiprojektör. Redan under sin praktik blev de båda erbjudna jobb på EnergiEngagemang, en av Sveriges ledande installatörer av solceller i större skala.

Tove Larsson från Eskilstuna och Luis Torres från Malmö valde båda att lämna tidigare karriärer för att testa vingarna i en, för dem, helt ny bransch. Under sin utbildning till solenergiprojektör genomförde både Tove och Luis sin LIA (Lärande i Arbete) på EnergiEngagemang, varav båda blev erbjudna jobb innan examen. Luis som projektutvecklare och Tove som projektör samt Junior projektledare inom samråd och tillstånd. Två roller som de själva varit med och format utifrån sina egna intressen och erfarenheter. För Luis som brinner för kundmötet innebär det att han får möjlighet att följa kunden från start till slut.

- Jag älskar att träffa kunder! Att utvärdera deras förutsättningar, vinna deras förtroende och projektera bästa möjliga anläggning för att möta deras behov och förväntning, det är otroligt utmanande och givande. Säger Luis.

Tove, som framför allt jobbar med solcellsparker, har en mer administrativ roll där stor fokus ligger på att hitta vägar framåt för att driva igenom processerna enligt rådande regler och riktlinjer.

- Eftersom det är en relativt ny bransch där allt inte är etablerat fullt ut, behöver en tycka om att ta mycket eget ansvar och att vara med och påverka rutiner och processer för att trivas här. Något Tove verkligen är duktig på. Utvecklingen går fort och det gäller att se möjligheter för att hitta en väg framåt när det uppstår utmaningar. Säger Helena Sjöberg, HR-chef på EnergiEngagemang.

Vilja att bidra till positiv samhällsutveckling

Att valet föll på ett yrke där man har möjlighet att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling kom inte som en överraskning. Tove har alltid haft ett stort intresse för etik och har sedan tidigare en kandidatexamen inom utveckling med fokus på jämlikhet- och mångfaldsfrågor, vilket hon även arbetat med i flera år. När suget efter något mer praktisk kom landade hon ganska omgående i att utveckling och klimatfrågor kändes viktiga. Vilka hon får kombinera i sin nya roll hos EnergiEngagemang. Även för Luis var det viktigt att välja ett yrke där man kan bidra till något bra i en större kontext.

- Eftersom jag sedan tidigare var utbildad teknisk fastighetsförvaltare hade jag sedan innan arbetat en del med energioptimering och därmed fått en del kunskap om förnybar energi. Det väckte mitt intresse för solenergi och hur det kan bidra till samhällsutvecklingen. säger Luis.

Utbildningen, som är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på KYH, är framtagen av olika aktörer inom branschen och behandlar ämnen som projektering, projektledning, affärsutveckling och fastighetsekonomi, allt med ett fokus på solenergi och solenergiteknik. Den är bred och övergripande men också till viss del väldigt detaljerad och teknisk.

Fortsatt stor efterfrågan på kompetent personal

Helena Sjöberg, HR-chef på EnergiEngagemang, berättar att målet under 2022 är att dubblera antalet anställda. Efter ett EU-kommissionen i slutet av maj lagt fram ett förslag med mål att snabba på omställningen till grön energi där just solenergi spelar en mycket viktig roll i lösningen, ser man att trycket på solcellsbranschen kommer öka ytterligare. Det kommer därmed finnas en mycket stor efterfrågan på kompetent arbetskraft även framöver. I Sverige räknar man med att elförbrukningen kommer att dubbleras på bara några år. Detta i kombination med en osäker elmarknad där fossil gas och olja ska fasas ut kommer att bli en utmaning men med kompetent arbetskraft och innovativa sollösningar finns goda möjligheter att på ett snabbt och billigt sätt bygga ut vårt elnät så att vi kan säkra upp för framtida generationer.

- Jag ser fram emot att vara med i energiomställningen och fortsätta lära mig mer om de möjligheter som finns med solenergi. EnergiEngagemang känns som ett företag som verkligen vill vara med i utvecklingen och jag tror att många spännande projekt kommer ta fart de kommande åren. Avslutar Tove.