Energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen under maj 2022

Foto: PixaBay

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om att reduktionsplikten pausas för 2023, Indonesiens exportstopp av palmolja samt effekter på fastbränslemarknaden av Rysslands krig mot Ukraina.

Energimyndigheten publicerar lägesbilder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, dessa går att läsa på vår webbplats.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!