E.ON investerar 53 miljoner i elnätet för att dimensionera för framtida behov

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energiomställningen och bygga bort flaskhalsarna. Foto: E.ON

Under 2022 investerar E.ON nästan 53 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten i Oskarshamns, Mönsterås och Kalmars kommuner. Sammantaget investerar E.ON drygt 300 miljoner kronor i Kalmar län under 2022. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

–Vår ambition är att stödja grön energiomställning och att skapa förutsättningar för tillväxt, men också att öka robusthet och förmåga att stå emot yttre påverkan, säger Peter Hjalmar, E.ONs regionchef syd.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

–Våra kommuner har väldigt goda förutsättningar för tillväxt, logistik och elkapacitet. Genom täta samarbeten med E.ON och de lokala energibolagen skapas stora möjligheter för energiomställning i regionen, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

E.ON investerar cirka 32 miljoner kronor i Oskarshamn, 16,5 miljoner kronor i Mönsterås och 4,6 miljoner kronor i Kalmar.  

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att städerna kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för kommunernas elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.