Globala energimarknaderna - v.19, 2022

Bild: PxHere

Energipriserna är fortsatt höga och volatila och i nuläget pekar få faktorer på en lugnare period i närtid. Trots att sommar generellt innebär en lägre efterfrågan och lägre priser på energi i Europa bidrar kriget i Ukraina och eventuella sanktioner/leveransavbrott till fortsatt stor osäkerhet.

För oljemarknaden är dessutom sommarmånaderna s k körsäsong, när efterfrågan på drivmedel generellt går upp i Europa och USA. Till följd av det förslag till oljeembargo som lades fram EU-kommissionen i förra veckan steg oljepriset något men har sedermera sjunkit tillbaka på grund av svårigheter att nå konsensus kring förslaget inom unionen. För Ryssland innebär den stora osäkerheten kombinerat med det faktum att inga sanktioner ännu har beslutats att intäkterna från olja och naturgas har ökar, trots att leveranserna till Europa på olja och naturgas har minskat något.

Naturgaspriserna i Europa är fortsatt volatila och relativt höga, även om priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har sjunkit sedan förra marknadsbrevet. TTF M+1 stängde den 10 maj på EUR99 per MWh.

Kolpriset har påverkats av EU-kommissionens beslut att inkludera kol i femte sanktionspaketet, utsläppsrättspriset är fortsatt osäkert kopplat till ekonomisk osäkerhet.

Mer finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten