Nya operativa mål presenters av Azelio

Foto: Azelio

Azelio har antagit nya operativa mål för att bättre spegla nuvarande och framtida verksamhet och den pågående kommersialiseringen av TES.POD. De nya målen ersätter tidigare mål för produktionskapacitet.

Som grund för de sina nya operativa mål har Azelio tagit fyra viktiga strategiska initiativ:

 • Fokusera försäljningsarbetet till ett fåtal större målmarknader och samtidigt betona vikten av värmeerbjudandet.
 • Prioritera datavalidering från system i drift under fältförhållanden.
 • Erhålla certifiering för USA-marknaden
 • Ett program för kostnadskontroll, inkluderande paus för flera långsiktiga projekt relaterade till fortsatt produktutveckling, inköp och tillverkning.

I samband med Q1-rapporten har bolaget beslutat att presentera nya operativa mål som är mer i linje med Azelios nuvarande och framtida verksamhet och de strategiska initiativen. De nya målen ersätter tidigare mål för produktionskapacitet.

Nya operativa mål

Azelio upprepar sitt finansiella mål om att på lång sikt nå en EBIT-marginal på minst 15%.

 • För 2026 siktar Azelio på att leverera projekt omfattande minst 1 GWh (dvs 1 000 MWh) i termer av total installerad ellagringskapacitet.
  • I slutet av 2022 ska Azelio ha levererat en handfull projekt på sina nyckelmarknader med den primära ambitionen att bygga dataserier för att produkten ska bli ”bankable”, det vill säga att göra det möjligt för företagets kunder att försäkra och finansiera sina projekt.
  • Efter ambitionen för 2022 avser Azelio att leverera minst 10 projekt med en typisk storlek på 0,5-5 MW per projekt under 2023.
  • Under perioden 2024-2025 ska Azelio fortsätta att skala upp sina försäljningsinsatser mot målet för 2026.
  • Azelio räknar för närvarande med ett försäljningspris på 5 000 - 6 000 SEK per kWh installerad kapacitet i större projekt

"Mitt uppdrag på kort sikt är att få ut lösningen på marknaden, och de strategiska initiativen är utformade för att stödja det. För att spegla det ökade fokuset och effektiviseringen i bolaget har vi beslutat att slopa våra tidigare mål för produktionskapacitet och endast sätta mål för lönsamhet och installerad kapacitet. Jag är dedikerad till att arbeta mot våra nya mål och förverkliga den fulla potentialen i den globalt växande efterfrågan på långvarig energilagring”, säger Jonas Wallmander, VD för Azelio.