Ferroamp och Elajo tecknar samarbetsavtal

Foto: Piqsels

Ferroamp har tecknat ett samarbetsavtal Elajo, en av Sveriges ledande installatörer inom el-, mekanik- och energi. Samarbetet innebär att Elajo kommer att erbjuda Ferroamps system till sina kunder samt installera och utföra service inom sitt marknadsområde i södra Sverige.

Ferroamps smarta EnergyHub-system integrerar solenergi, energilagring och likströmslaster i kombination med intelligent styrning och realtidsövervakning. Detta ger fastighetsägare kontroll över effekt och energi samtidigt som positiva klimateffekter uppnås. Samarbetet innebär att Ferroamp når en bredare marknad för sina lösningar samtidigt som Elajo kompletterar sitt erbjudande för kostnadsbesparingar inom industrin.

- Ferroamps snabba tillväxttakt fortsätter och partnerskapet med Elajo innebär att vi ökar möjligheterna att nå ut med våra lösningar till en bredare marknad. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda fler fastighetsägare lösningar för ökad energieffektivitet på ett klimatsmart sätt, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.

Elajo är väl etablerade på den svenska marknaden med 36 kontor runt om i landet. Verksamheten fokuserar bland annat på energieffektivisering och kundspecifika lösningar där Ferroamps system kommer att komplettera Elajos kunderbjudande. Elajo omsätter cirka 1 mdr kronor på årsbasis och har omkring 850 anställda. Samarbetet innebär också att Ferroamp kommer att stötta Elajos medarbetare med utbildning kring Ferroamps system och lösningar.

Samarbetet med Ferroamp breddar vårt erbjudande och innebär att vi nu kan erbjuda en ännu mer komplett lösning för kostnadsbesparingar till våra kunder, säger Stefan Svensson, koncern-vd på Elajo.