Inför Earth Hour: Lampor med kvicksilver släcks för gott

Foto: Shutterstock

EU-kommissionen har beslutat att ta bort det undantag som funnits för kvicksilver i lysrör. Det innebär ett förbud att sätta konventionella lysrör på marknaden i EU redan nästa år och är ett beslut som bidrar på ett avgörande sätt till ett bättre klimat.

Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskälla och används fortfarande i majoriteten av offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler. Det befintliga fastighetsbeståndet besitter därför en oanad besparingspotential och behöver nu uppdateras till modern teknik. Det handlar om en lågt hängande frukt, som kan ge en energibesparing på upp till 80 procent.

- Äntligen kommer utbytestakten kunna snabbas upp. I en stor andel av svenska skolor, till exempel, hänger samma belysning i över 30 år. Vi ligger långt efter i energieffektivisering av belysning i inomhusfastigheter, det går på tok för trögt, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

Den största miljöbelastning när det gäller belysning är, utöver innehåll av kvicksilver, energianvändningen. Genom att byta ut gamla lysrörslösningar till LED-teknik med dagens system för belysningsstyrning kan vi både minska miljöbelastningen men också frigöra el till de andra ändamål som ökar i Sverige och världen.

Enligt Energimyndigheten innebär utfasningen av lysrören till förmån för LED-belysning en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med ca 5,4 ton inom EU fram till 2035.

- Att släcka lampan på lördag är en viktig symbolhandling men nu är det brådskande att energieffektivisering av belysning i våra fastigheter kommer i gång på allvar, avslutar Mikael Castanius.

***

Fakta om utfasningen av konventionella lysrör och kompaktlysrör

EU har sedan 2006 stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen. Från hösten 2023 var T8-lysrören på tur att fasas ut men nu är det klart att även T5-lysrören förbjuds då. Förbjudet beror på att EU-kommissionen beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).