Arlandastad Group köper Skavsta flygplats

Skavsta flygplats säljs. Foto: Stockholm Skavsta Flygplats

Arlandastad Group förvärvar 90,1 procent i Stockholm Skavsta Flygplats och utvecklar 4,84 miljoner kvadratmeter mark i partnerskap med Nyköpings kommun. Detaljplanearbetet för en första etapp är redan igång. Köpeskillingen baseras på 117 miljoner kronor varav 29 miljoner kronor betalas kontant och resterande genom övertagande av skulder. Tillträde sker preliminärt under april 2022. Förvärvet avser bolaget Airports Worldwide Sweden Holding som ägs av franska Vinci Airports. 

Nyköpings kommun, som fortsatt äger 9,9 procent av bolaget, arbetar för närvarande med nya detaljplaner, där området för den första etappen omfattar cirka 600 000 kvadratmeter av totalt 4,84 miljoner kvadratmeter mark. 

– Det här projektet passar oss perfekt, det har samma potential som vårt projekt i Arlandastad. Nyköping har ett mycket attraktivt läge med närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och inte minst en flygplats med utländska destinationer.  Första etappen omfattar en utökad projektportfölj på mellan 5–10 miljarder kronor, ett betydande tillskott till vår befintliga projektportfölj som innan förvärvet uppgår till cirka 40 miljarder kronor, säger Dieter Sand vd och Koncernchef, Arlandastad Group. 

Stockholm Skavsta Flygplats som är Sveriges fjärde största flygplats sett till antal resenärer har stor betydelse för regionens näringsliv och besöksnäring. Flygplatsdriften kommer att fortsätta utvecklas och ett stort fokus ligger på att återupprätta lönsamheten.

– Flygplatsen är en viktig motor i regionen och därför är det glädjande att just Arlandastad går in som ny huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats. Vi ser att Skavsta i och med detta kan ta en tydligare roll i det nationella flygplatssystemet samtidigt som flygplatsen får en ägare som är expert på fastighetsutveckling och som har mycket bra möjligheter att skapa en lönsam flygplats. Som kommun ser vi verkligen framemot att fortsätta utveckla flygplatsområdet tillsammans, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. 

För att bidra till hållbar utveckling genom förnybar energi har Arlandastad och Vinci Airports tecknat ett avtal som gör det möjligt för SunMind, ett dotterbolag till Vinci Concessions, att utveckla, finansiera, bygga och driva en solcellspark på flygplatsområdet. Med en yta på 100 hektar och med en kapacitet på nästan 100 MWh blir solcellsparken en av de största parkerna i Sverige. Solcellsparken kommer bidra till energiförsörjningen för Nyköpings kommun. 

Arlandastad och Vinci Concessions kommer tillsammans undersöka möjligheten att utveckla ett program för solcellskraft i Sverige, bland annat genom att använda marken i Arlandastads portfölj.

– Det blir en flygande start och helt i linje med våra ambitioner att bygga både hållbart och lönsamt. Vinci , ägare av SunMind, är ett av världens största bolag inom infrastruktur så de är en perfekt partner för oss, säger Dieter Sand.

Nicolas Notebaert, vd för Vinci Concessions och ordförande för VINCI Airports, fortsätter: "Det här är en fantastisk affär dels då det är ett strategiskt steg för VINCI Concessions solcellsverksamhet och dels för fortsättningen av vår befintliga flygplatsstrategi som är baserad på investeringar i områden med hög tillväxtpotential. Vi är mycket nöjda över att arbeta med Arlandastad, en solid partner och ett företag som kommer att fortsätta den utveckling som Vinci Airports vid Stockholm Skavsta initierat i samarbete med Nyköpings kommun".